Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση που έληξε στις 31/12/2020

31 Δεκεμβρίου 2020
234.01 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2019

31 Δεκεμβρίου 2019
273.49 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2018

31 Δεκεμβρίου 2018
379.02 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2017

31 Δεκεμβρίου 2017
311.87 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2016

30 Δεκεμβρίου 2016
211.94 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2015

30 Δεκεμβρίου 2015
84.5 KB

Χρήση που έληξε στις 31/12/2014

30 Δεκεμβρίου 2014
85.96 KB

Οικονομικά Μεγέθη 2018

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
Οικονομικά Μεγέθη 2018
Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα της Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα επενδύοντας:
* Ποσά  αφορούν αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών,  καθώς και πληρωμές  εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς, ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα.