Όροι και Προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας

Γενικά

Η εταιρεία «EUROLIFE FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής: «EUROLIFE FFH»), διοργανώνει κατά το χρονικό διάστημα από 22.06.2021 έως και 31.12.21 (εφεξής «η Προθεσμία»), προωθητική ενέργεια (εφεξής «η Ενέργεια»), αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών που συμμετέχουν στο πρόγράμμα επιβράβευσης €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»), με έπαθλο έως είκοσι ευρώ (€20) €πιστροφή (εφεξής «το Δώρο»).

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Όροι - Τροποποίηση - Ματαίωση: