Όροι και Προϋποθέσεις προωθητικής ενέργειας

Γενικά

Η εταιρεία «EUROLIFE FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων» (εφεξής: «EUROLIFE FFH»), διοργανώνει κατά το χρονικό διάστημα από 22.06.2021 έως και 31.08.21 (εφεξής «η Προθεσμία»), προωθητική ενέργεια (εφεξής «η Ενέργεια»), αποκλειστικά για τους κατόχους καρτών που συμμετέχουν στο πρόγράμμα επιβράβευσης Eurobank €πιστροφή (εφεξής «το Πρόγραμμα»), με έπαθλο έως είκοσι ευρώ (€20) €πιστροφή (εφεξής «το Δώρο»).

Όροι και Προϋποθέσεις

 

Όροι - Τροποποίηση - Ματαίωση: