Μικρές Επιχειρήσεις και Γραφεία - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τα προγράμματα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας,
τους ανθρώπους σας, τις περιπτώσεις ευθύνης αλλά και τα εμπορεύματά σας από τους πιο συχνούς κινδύνους.

Αστική Ευθύνη

Με τα προγράμματα Αστικής Ευθύνης έχετε κάλυψη για ατυχήματα που θα συμβούν σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας. Αφορά σε απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή του προσωπικού της επιχείρησής σας, που ως συνέπεια είχαν Υλικές Ζημιές ή Σωματικές Βλάβες τρίτων.

Τα προγράμματα απευθύνονται στους εξής κλάδους επιχειρήσεων:

Τι καλύπτουν τα προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης για μικρές επιχειρήσεις και γραφεία.

Τι καλύπτουμε

Ανάλογα με το πρόγραμμα και τις προαιρετικές καλύψεις που έχουν επιλεγεί, καλύπτονται:

 

 • Γενική Αστική Ευθύνη
  Προσφέρουμε κάλυψη για σωµατικές βλάβες (τραυµατισµός ή απώλεια ζωής) και υλικές ζηµιές, που θα προκληθούν σε τρίτους.
  Συμπεριλαμβάνεται κάλυψη από:
  - λειτουργία ανελκυστήρων
  - πυρκαγιά, έκρηξη, θραύση σωληνώσεων και βραχυκύκλωμα
  - πτώση επιγραφών, οι οποίες βρίσκονται στην πρόσοψη της επιχείρησής σας

 • Εργοδοτική Ευθύνη  
  Καλύπτουμε σωματικές βλάβες των μελών του προσωπικού που είναι στην υπηρεσία της επιχείρησής σας, για τυχόν αξιώσεις πέραν του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης (προαιρετική κάλυψη, θα πρέπει να την επιλέξετε).

Τι δεν καλύπτουμε

Υπάρχουν περιστατικά και συνθήκες που δεν μπορούν να καλυφθούν όπως:

 • Απαιτήσεις τρίτων από καιρικά φαινόμενα και απρόσμενα γεγονότα
  Δεν καλύπτουμε απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από γεγονότα όπως σεισµό, καιρικά φαινόμενα, τροφική δηλητηρίαση, δυσφήμιση, κ.α.

 • Επαγγελματική ευθύνη
  Δεν καλύπτουμε την ευθύνη που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή

Χρησιμοποίηστε τις κάρτες της Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης €πιστροφή για να εξοφλήσετε τα ασφάλιστρα σας και κέρδιστε το 2% με 3% της αξίας τους σε ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που χρειάζεστε.

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Απλότητα. Διαφάνεια. Σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Φροντίδα. Ενδιαφέρον. Συνεργασία.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Ευελιξία. Δημιουργικότητα. Πρωτοτυπία