Ασφάλιση Τουριστικών Μονάδων - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Τα προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Μονάδων προστατεύουν το κτήριο, το περιεχόμενο και τα κέρδη της ξενοδοχειακής σας επιχείρησης από όλους τους σημαντικούς κινδύνους.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Γενική Αστική Ευθύνη
Παρέχεται κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και για απώλεια ζωής που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους, από άδικες πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησής σας.

Αστική Ευθύνη Εργοδότη
Συμπληρωματική κάλυψη παρέχεται για την ευθύνη του εργοδότη έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση, για τυχόν ατύχημα (σωματική βλάβη ή/και απώλεια ζωής) που μπορεί να υποστεί από ή κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Λειτουργούμε με απλότητα, διαφάνεια και σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Με ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.