Επιμόρφωση συνεργατών Eurolife ERB 2017 Κύκλος εκπαιδευτικών προγραμμάτων 1ου εξαμήνου

Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε

Η Eurolife ERB υποδέχεται το νέο έτος με την έναρξη των νέων εξαμηνιαίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιμόρφωση των συνεργατών της (από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2017). Πιστή στο τρίπτυχο «Αφουγκραζόμαστε, Ανταποκρινόμαστε, Αναπτυσσόμαστε» η Eurolife ERB απαντά στις αυξημένες ανάγκες του ασφαλιστικού κλάδου δημιουργώντας στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και το 2017.

Βασικός στόχος άλλωστε του Ομίλου είναι η διατήρηση, αλλά και η διεύρυνση του επίλεκτου, εκπαιδευμένου, σύγχρονου και εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δικτύου συνεργατών του. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και ενέργειες που συμβάλλουν στην πελατοκεντρική φιλοσοφία του, με απώτερο στόχο τη διαρκή αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα επικεντρωθούν κυρίως σε:

Επιπλέον θα διοργανωθούν ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις και για τους συνεργάτες που δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το 2017 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα ‘Advanced Program in Management for Insurance Executives’ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπό την εισήγηση καθηγητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λάβει σημαντική αποδοχή και αναγνώριση από ολόκληρη την ασφαλιστική αγορά και θα καλύψει ενδεικτικά θέματα που αφορούν τεχνικές ανάλυσης ενδο-επιχειρησιακών δεδομένων, στρατηγικό management, ηγεσία και οργανωτική συμπεριφορά, μάρκετινγκ και συμπεριφορά καταναλωτή, καθώς και λογιστικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικούς δείκτες.

Ο κ. Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων & Εκπαίδευσης, ανέφερε: «Το 2016 υλοποιήθηκαν περισσότερες από 210 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με πάνω από 1.600 ώρες εκπαίδευσης για όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα της εταιρείας και περισσότερους από 6.150 συμμετέχοντες. Με το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2017, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε και να συνεχίσουμε να αναπτύξουμε ένα επιλεγμένο, καλά εκπαιδευμένο και εναρμονισμένο με τις σημερινές απαιτήσεις, δίκτυο συνεργατών.»

Η συνεχής επιμόρφωση και ανάπτυξη των συνεργατών του Ομίλου Eurolife ERB συγκροτεί μέρος της σταθερής ανάπτυξης των δικτύων πωλήσεών της. Με τον τρόπο αυτό, η εκάστοτε εκπαιδευτική επένδυση αποτελεί προστιθέμενο κέρδος στη μελλοντική πορεία του Ομίλου, ανταποκρινόμενη στην συνεχώς μεταβαλλόμενη ασφαλιστική αγορά.