Με το βλέμμα στραμμένο στους νέους η Eurolife ERB συμμετέχει στο 7ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας

Με ιδιαίτερη ευαισθησία και το βλέμμα στραμμένο στους νέους, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB συμμετέχει στο 7ο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας & Σταδιοδρομίας που πραγματοποιείται 17-19 Μαρτίου, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση στοχεύει στην ενημέρωση των νέων αναφορικά με τις τάσεις και τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης που προσφέρουν 15 κλάδοι της οικονομίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο κλάδος της Ασφάλειας. Μέσα από τη συγκεκριμένη συμμετοχή η Eurolife ERB φιλοδοξεί να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του κλάδου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην στροφή που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια ως προς την προσέλκυση στελεχών με υψηλή ειδίκευση σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας, γεγονός που συμβάλει καθοριστικά στη συνολική εξέλιξη και αναβάθμιση του κλάδου. Παράλληλα, η Eurolife ERB είναι προσανατολισμένη στην ανάσχεση του φαινομένου του brain drain, της διαρροής δηλαδή αξιόλογων νέων στο εξωτερικό μέσα από την ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Εισηγητής εκ μέρους της Eurolife ERB θα είναι ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, ο οποίος θα τοποθετηθεί στην ενότητα «Η τεχνολογία, βασική πρόκληση για τον Ασφαλιστικό κλάδο»