Νέο πρόγραμμα Υγείας Αποκλειστικού Δικτύου από την Eurolife ERB - Premium Νοσοκομειακό Β΄- 1000 Economy

eurolife product

Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας για όλη την οικογένεια!

Για την Eurolife ERB η προστασία και η ασφάλεια της υγείας της οικογένειας είναι υψίστης σημασίας και στόχος της είναι να σχεδιάζει συνεχώς προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της οικογένειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη της τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Όμιλο Eυρωκλινικής το νέο πρόγραμμα Premium Νοσοκομειακό Β’ – 1000 Economy, το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το Premium Νοσοκομειακό Β' 500€ - Παιδικό Economy, παρέχοντας τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης για όλη την οικογένεια στο δίκτυο συνεργαζόμενων νοσοκομείων του Ομίλου Ευρωκλινικής (Mediterraneο Hospital, «Ερρίκος Ντυνάν» και Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης).

Στις βασικές καλύψεις που προσφέρει το Premium Νοσοκομειακό Β’ – 1000 Economy περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Το νέο πρόγραμμα παρουσιάστηκε πρόσφατα στους συνεργάτες της Eurolife ERB σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Παστέρ σε συνεργασία με τον Όμιλο Ευρωκλινικής. Επιπλέον, μετά την παρουσίαση οι συνεργάτες της Eurolife ERB είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ευρωκλινικής Παίδων.

Τα προγράμματα Premium Νοσοκομειακό Β’ – 1000 Economy και Premium Νοσοκομειακό Β' 500€ - Παιδικό Economy απαντούν αποτελεσματικά στην ανάγκη των σύγχρονων οικογενειών για ολοκληρωμένη νοσοκομειακή περίθαλψη με προσιτό ασφάλιστρο, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι η Eurolife ERB είναι δίπλα στους ασφαλισμένους, στηρίζοντας την πρόσβαση κάθε οικογένειας σε υψηλού επιπέδου παροχές υγείας.