Πάνω από 3.750 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Eurolife ERB Ασφαλιστικής μέσα στο 2015

eurolife product

Στη Eurolife ERB Ασφαλιστική οι συνεργάτες μας είναι μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις μας, και γι' αυτό φροντίζουμε να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους, να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματά τους και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξή τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Βασική προτεραιότητα του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής  είναι να παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση σε όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα πωλήσεων της εταιρείας, σε τεχνικές γνώσεις ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, σε μεθόδους πωλήσεων, αλλά και σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε το 2015 είχε σχεδιαστεί μετά από διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας μέσα από την οποία διερευνήθηκαν οι  προϋπάρχουσες γνώσεις και η επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών, οι εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Επίσης μέσα στο έτος εντάξαμε στην εκπαιδευτική μας πολιτική που επιτυχημένα ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια σύμφωνα και τα νέα δεδομένα που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο (απόφαση 45/21.11.2014 της ΤτΕ) για την «Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών».

Εξυπηρετώντας τον παραπάνω σκοπό μέσα στο 2015 υλοποιήθηκαν περισσότερες από  1.500 ώρες εκπαίδευσης για όλα τα συνεργαζόμενα δίκτυα της εταιρείας σε  εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες όπως συνοπτικά αναφέρονται στη συνέχεια που αφορούσαν  πάνω από 3.750 συμμετοχές.

Οι Ημερίδες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Κρήτη

Στόχος μας και για το 2016 είναι να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε ένα επίλεκτο, καλά εκπαιδευμένο, σύγχρονο και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας δίκτυο συνεργατών.-