«Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» Το πρόγραμμα της Eurolife ERB που δίνει ουσιαστικές λύσεις στις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού

eurolife product

Στη Eurolife ERB πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη ενός ανθρώπου καθώς έχει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του και στη μετάδοση όλων εκείνων των στοιχείων που θεωρούνται απαραίτητα για την ατομική και κοινωνική πρόοδο. Ειδικά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε είναι σημαντικό να μπορέσουμε να προσφέρουμε λύσεις και απαντήσεις που θα θέσουν τις κατάλληλες βάσεις για το μέλλον των παιδιών μας.

Το πρόγραμμα «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» έχει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του γονιού, αφού πρόκειται για ένα πρόγραμμα ευέλικτο που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και τις δυνατότητές του. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να δώσουν σήμερα απαντήσεις στις μελλοντικές ανάγκες της οικογένειάς τους και να δημιουργήσουν ένα εγγυημένο κεφάλαιο με σύστημα και προγραμματισμό, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, στηρίζοντάς το παιδί τους στα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής του.

Το πρόγραμμα προσφέρει σημαντική ευελιξία δίνοντας στους γονείς την ευκαιρία να προσαρμόσουν τις αρχικά προγραμματισμένες καταβολές. Ειδικότερα, όσοι επιλέξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να:

Συμπληρωματικά, το πρόγραμμα παρέχει επιπλέον μηχανισμούς που ενισχύουν την αποταμιευτική δυνατότητα των γονέων, προσφέροντας τη δυνατότητα επιπλέον οφέλους από τυχόν Αποθεματικό Μερισμάτων, που προσαυξάνει το ποσό του εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη του προγράμματος, καθώς και προστασία από τον πληθωρισμό με ετήσια αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου της Βασικής Ασφάλισης Ζωής κατά ποσό 3%.

Το «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» είναι διαθέσιμο από 30 ευρώ το μήνα και ανάλογα με:

Παράδειγμα προγράμματος*:

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΕΥΡΩ  ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΤΗ  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
 50  1  17 14.254 14.971
 150  1  17 42.761 44.913
 50  3  19 16.744 17.693
 150  3  19 50.233 53.080

 

*Ο υπολογισμός έχει γίνει με 3% αναπροσαρμογή της μηνιαίας καταβολής το χρόνο και ενδεικτική ετήσια απόδοση επενδύσεων 4%

Το «Εξασφαλίζω το μέλλον του παιδιού μου» είναι διαθέσιμο μέσω του δικτύου Eurobank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.