Συχνές Ερωτήσεις

eurolife product

Μετά την παράταση της «Τραπεζικής Αργίας βραχείας διάρκειας», η εταιρεία προχώρησε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εκείνων των διαδικασιών που επιτρέπουν την προστασία των πελατών μας στις έκτακτες περιστάσεις που ζούμε.

Πατήστε εδώ για απαντήσεις σε ερωτήσεις που θεωρήσαμε πιθανό να σας έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με τις συναλλαγές σας μαζί μας κατά τη διάρκεια της Τραπεζικής Αργίας.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε με όλες τις δυνάμεις μας στη διασφάλιση των συμφερόντων κάθε πελάτη μας ξεχωριστά. Σας προτρέπουμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι στη διάθεση των πελατών και των συνεργατών της, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία όλους τους τρόπους επικοινωνίας που είχε θεσπίσει.

Επόμενο