Οι αποζημιώσεις εννεαμήνου (1-9/2015) που κατέβαλε η Eurolife ERB Ασφαλιστική.

eurolife product

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τα ποσά των αποζημιώσεων που κατέβαλε κατά το διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2015, καθώς θεωρεί ότι η έγκαιρη και πλήρης αποζημίωση, αποτελούν καθοριστικό χαρακτηριστικό μιας αξιόπιστης εταιρείας, την οποία εμπιστεύονται όλο και περισσότεροι συμπατριώτες μας.

Οι αποζημιώσεις, τις οποίες κατέβαλε η Eurolife ERB Ασφαλιστική κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, αποδεικνύουν ότι παραμένει μια από τις κορυφαίες Ασφαλιστικές Εταιρείες και ότι οι πελάτες της, την εμπιστεύονται, παρά το ότι η χώρα διανύει ακόμα μια δύσκολη χρονιά, με τους περισσότερους οικονομικούς δείκτες να επιδεινώνονται και την αγοραστική δύναμη των πολιτών να εξασθενεί περαιτέρω.

Τα ποσά που κατέβαλε η Eurolife ERB Ασφαλιστική στο διάστημα Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2015 ανά κλάδο, έχουν ως εξής:

Στον κλάδο Ασφαλειών Ζωής, κατέβαλε σε 33.783 δικαιούχους συνολικά το ποσό των 22.082.594 ευρώ, ενώ, στον κλάδο Γενικών Ασφαλειών, συνολικά το ποσό των 6.681.639 ευρώ σε 5.421 περιπτώσεις ζημιών. (Δεν περιλαμβάνονται στον κλάδο αυτοκινήτου οι περιπτώσεις υπαίτιου πελάτη που διευθετούνται μέσω του φιλικού διακανονισμού).

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των παραπάνω στοιχείων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Eurolife ERB Ασφαλιστική δίνει καθημερινά εξετάσεις αξιοπιστίας κι επαρκούς ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της, χαρακτηριστικά που είναι καθοριστικά για την οικοδόμηση στέρεων δεσμών εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Οι αποζημιώσεις που κατέβαλε και στο πρώτο εννεάμηνο του 2015, ενισχύουν καθοριστικά αυτή την εμπιστοσύνη. Η δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας ότι θα καταβάλουμε τις αποζημιώσεις εγκαίρως και πλήρως, παραμένει πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.