Προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες τα νέα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife ERΒ

eurolife product

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική επανασχεδίασε τις λύσεις που προσφέρει για την ασφάλιση κατοικίας, με βάση τη σταθερή επιδίωξή της να έχει κάθε άνθρωπος τη δυνατότητα να ασφαλίσει την κατοικία του ακόμη και στο νέο οικονομικό περιβάλλον.

Τα νέα προγράμματα προσφέρονται από το Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών της Eurolife ERB Ασφαλιστικής (προγράμματα ΜultiHome Ευέλικτο και MultiHome Ολοκληρωμένο) και από το Δίκτυο καταστημάτων Eurobank και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (προγράμματα Sweet home smart στεγαστικού και Sweet home smart). Οι επιλογές που προσφέρονται καλύπτουν είτε την ανάγκη όσων έχουν πάρει δάνειο και θέλουν να ασφαλίσουν την κατοικία τους μόνο από τους κινδύνους που ζητεί η τράπεζά τους είτε την ανάγκη όσων επιθυμούν να παρέχουν στην κατοικία τους ολοκληρωμένη ασφαλιστική προστασία.

Τα νέα προγράμματα της Eurolife ERB Ασφαλιστικής καλύπτουν κάθε είδος κατοικίας και προσαρμόζονται σε κάθε οικονομικό επίπεδο, ώστε όλοι όσοι συνειδητοποιούν πόσο μεγάλη σημασία έχει να ασφαλίσουν την περιουσία τους, δηλαδή τους κόπους μιας ζωής, να έχουν αντικειμενικά τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε αυτή την απόφαση.

Όλα τα νέα προγράμματα κατοικίας προσφέρουν:

Επιπλέον με τα προγράμματα MultiHome Ολοκληρωμένο, Sweet home smart και Sweet home smart στεγαστικού, παρέχεται η Υπηρεσία Επισκευής Ζημιών Eurolife ERB Repair, η οποία διατίθεται σε επιλεγμένα αστικά κέντρα. Κάνοντας χρήση συνεργείου της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο ασφαλισμένος έχει εξάμηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και μείωση ενδεχόμενης απαλλαγής.

Κοινός παρονομαστής των νέων προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, είναι η ευελιξία τους και η δυνατότητα προσαρμογής τους στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Επιπλέον, μειώθηκαν οι ελάχιστες κατασκευαστικές αξίες, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της αγοράς κατοικίας.

Η καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται κάθε 3, 6 ή 12 μήνες ενώ προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής των ασφαλίστρων, ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή διευκόλυνση στον πελάτη.

Τα νέα προγράμματα κατοικίας συμμετέχουν και αυτά, στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Επιστροφή» και συνεπώς όσοι πελάτες επιλέξουν πάγια εντολή μέσω της πιστωτικής κάρτας Eurobank που συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα έχουν «επιστροφή» 3% του ασφαλίστρου για όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Αφού κάποιος ενημερωθεί για τις γενικές περιγραφές των προγραμμάτων από το site της εταιρείας , η καλύτερη λύση είναι να συζητήσει τις εναλλακτικές λύσεις που έχει με τον ασφαλιστικό του συνεργάτη, ο οποίος γνωρίζει πλήρως και σε βάθος όλες τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων κατοικίας της Eurolife ERB, και μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στη λήψη της απόφασης και την επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος βάσει των αναγκών του.

Συνοπτικές πληροφορίες για τα νέα προγράμματα της Eurolife ERB

ΜultiHome Ευέλικτο: Προσφέρει προστασία σε περίπτωση ζημιάς από τους πιο σημαντικούς κινδύνους που απειλούν μία κατοικία μέσω της παροχής 10 βασικών καλύψεων που αφορούν σε πυρκαγιά, σεισμό, πτώση δέντρων και πρόσκρουση οχημάτων, κάλυψη εξόδων κι αμοιβών, κλοπή. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης δυο πακέτων συμπληρωματικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσει ο ασφαλισμένος ολοκληρωμένη προστασία σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του.
Το πρόγραμμα ενδείκνυται για την ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών καθώς παρέχει κάλυψη από τους κινδύνους που απαιτεί κάθε τράπεζα.

ΜultiHome Ολοκληρωμένο: Προσφέρει αποτελεσματική προστασία μέσω της παροχής 26 βασικών καλύψεων που αφορούν σε πυρκαγιά, σωληνώσεις, φυσικές καταστροφές, θραύσεις, πολιτικούς κινδύνους, πτώση δέντρων και πρόσκρουση οχημάτων, κάλυψη εξόδων κι αμοιβών, κλοπή και σχετικές ζημιές, αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη.
Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης τριών πακέτων συμπληρωματικών καλύψεων αλλά και μεμονωμένων συμπληρωματικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσει ο ασφαλισμένος ολοκληρωμένη προστασία σύμφωνα με τις ανάγκες του σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του, σε περίπτωση που προκαλέσει άθελά του ζημιά ή βλάβη  σε τρίτους, σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, σε περίπτωση που χρειαστεί νομική προστασία κ.α.

Τα προγράμματα ΜultiHome Ευέλικτο και ΜultiHome Ολοκληρωμένο προσφέρονται από το Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών της Eurolife ERB.

Sweet home smart στεγαστικού: Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για ενυπόθηκες κατοικίες και παρέχει προστασία από τους κινδύνους που απαιτεί το δάνειο κάθε Τράπεζας. Οι 15 βασικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν καλύψεις που αφορούν σε πυρκαγιά, σεισμό, πολιτικούς κινδύνους, πτώση δέντρων και πρόσκρουση οχημάτων, κάλυψη εξόδων κι αμοιβών, κλοπή, αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης πέντε πακέτων συμπληρωματικών καλύψεων αλλά και μεμονωμένων συμπληρωματικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσει ο ασφαλισμένος ολοκληρωμένη προστασία σύμφωνα με τις ανάγκες του σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του, σε περίπτωση που προκαλέσει άθελά του ζημιά ή βλάβη  σε τρίτους, σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, σε περίπτωση που χρειαστεί νομική προστασία κ.α.

Sweet home smart: Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για όσους θέλουν να καλύψουν αποτελεσματικά την κατοικία τους μέσω της παροχής 30 καλύψεων που αφορούν σε πυρκαγιά, σωληνώσεις, φυσικές καταστροφές, θραύσεις, πολιτικούς κινδύνους, πτώση δέντρων & πρόσκρουση οχημάτων, κάλυψη εξόδων κι αμοιβών, αλλοίωση τροφίμων, κλοπή και σχετικές ζημιές, αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη, υπηρεσίες βοήθειας και άμεσης επέμβασης.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης δυο πακέτων συμπληρωματικών καλύψεων αλλά και μεμονωμένων συμπληρωματικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσει ο ασφαλισμένος ολοκληρωμένη προστασία σύμφωνα με τις ανάγκες του σε περίπτωση ζημιάς στην κατοικία του, σε περίπτωση που προκαλέσει άθελά του ζημιά ή βλάβη σε τρίτους, σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος, σε περίπτωση που χρειαστεί νομική προστασία κ.α.

Τα προγράμματα Sweet home smart στεγαστικού και Sweet home smart προσφέρονται από τα τραπεζικά καταστήματα του δικτύου Eurobank και Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.