Ενισχύει τα προγράμματα υγείας η Eurolife ERB Ασφαλιστική, διευρύνοντας τις καλύψεις της

Με δύο σημαντικές βελτιώσεις στα προγράμματά της με ετησίως ανανεούμενες νοσοκομειακές καλύψεις με απαλλαγή, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για τον πελάτη, η Eurolife ERB Ασφαλιστική επιβεβαιώνει ότι συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο τους πελάτες της, καταγράφοντας τις ανάγκες τους και παρέχοντάς τους τα εργαλεία και τις λύσεις που χρειάζονται. Συγκεκριμένα:

Οι βελτιώσεις ισχύουν από 07.04.2014, για όλα τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις, ανεξαρτήτως του πότε αυτά ανανεώνονται:

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική έχει ως βασική της αποστολή να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους πελάτες και τους συνεργάτες της, «διαβάζοντας» τα μηνύματα των καιρών, μελετώντας και υλοποιώντας τις προτάσεις των συνεργατών της, προκειμένου να επιτυγχάνει την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της.