Αλλαγές προς το καλύτερο στην ασφαλιστική αγορά

eurolife product

Αγαπητοί φίλοι,

Η αλλαγή είναι σημείο των καιρών, είναι πια στη ζωή μας, μέρος της καθημερινότητάς μας και όλοι μας, σε ατομικό και επιχειρηματικό επίπεδο, καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτή. Πολλές αλλαγές πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα και στην ασφαλιστική αγορά, οδηγώντας τη σε μια νέα εποχή διαφάνειας, σταθερότητας και εκμοντερνισμού, με κερδισμένο πάνω και πρώτα απ’ όλους τον καταναλωτή.

Η ευρωπαϊκή οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ έρχεται να θωρακίσει την ασφαλιστική αγορά θέτοντας σαφείς και διαφανείς όρους για όλους τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε αυτή, διαμεσολαβούντες και εταιρείες, εξασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια για τις εταιρείες, διαμορφώνοντας νέους όρους συνεργασίας με τα δίκτυα πωλήσεων και θεσμοθετώντας νέους τρόπους επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά και ειδικότερα η ΕΑΕΕ καλωσορίζει τις αλλαγές καθώς ενισχύουν την αξιοπιστία της, διασφαλίζοντας πως μόνο υγιείς και κεφαλαιακά ισχυροί Οργανισμοί θα δραστηριοποιούνται στο χώρο, προκειμένου να επιτελεί με επιτυχία το σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας της: να βοηθά δηλαδή τον καταναλωτή στη διαχείριση κινδύνων, προστατεύοντας την περιουσία και την υγεία του.

Σε αυτή τη νέα εποχή, των πολλών θετικών αλλαγών, ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέγει τα ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του και κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες που θα του τα παρέχουν, μέσα σε ένα καθεστώς μεγαλύτερης αξιοπιστίας σε σχέση με το παρελθόν, δίνοντάς του την ασφάλεια και τη σιγουριά ώστε να προγραμματίζει και να ονειρεύεται το μέλλον του.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
Πρόεδρος Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Eurolife ERB Ασφαλιστική