Νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Επιχειρήσεων «Business Care Βασικό +» από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική

Οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη εξασφάλισής τους  με οικονομικό τρόπο, από καθημερινούς αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους.  Αποβλέποντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης, η  Eurolife ERB Ασφαλιστική προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος ασφάλισης Επιχείρησης, του  «Business Care Βασικό +», που ενισχύει ακόμη περισσότερο την προϊοντική της γκάμα στον συγκεκριμένο τομέα ασφάλισης.

Το «Business Care Βασικό +», όπως υποδεικνύεται και από την ονομασία του, είναι ένα «βασικό» πακέτο εξασφάλισης μίας επιχείρησης (ενυπόθηκης ή μη), με ιδιαίτερα χαμηλό  και ανταγωνιστικό κόστος τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα :

Το «Business Care Βασικό +», έρχεται να συμπληρώσει την προϊοντική σειρά Ασφάλισης Επιχειρήσεων που διαθέτει η Eurolife ERB Ασφαλιστική, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα προγράμματα Business Care Έξτρα  και Business Care Ολοκληρωμένο.

Επόμενο