Ημερίδα της Eurolife ERB στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Eurolife Advanced Program for Insurance Executives, με θέμα : «Στρατηγικές επιχειρηματικής αριστείας σε περιόδους κρίσης»

eurolife product

Η Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, έχει ως επιδίωξη να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους συνεργάτες της, τόσο στην Αθήνα, αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον για ενημέρωση.

Με αυτό το δεδομένο, πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Advanced Program for Insurance Executives, την τρίτη Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης για το 2013, πάντα σε συνεργασία με το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα της ημερίδας «Στρατηγικές επιχειρηματικής αριστείας σε περιόδους κρίσης»   παρουσίασε o κος Γεώργιος Δ. Τσιότρας, Καθηγητής  στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Στόχος της Ημερίδας ήταν να  διαφωτιστούν οι παράγοντες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών μπορεί να επιτύχει το στόχο της επιχειρηματικής αριστείας, λειτουργώντας κάτω από αντίξοες συνθήκες οικονομικής κρίσης, όπου η αβεβαιότητα και η έλλειψη πόρων αποτελούν καθημερινή δοκιμασία για όλη την επιχειρηματική κοινότητα.

«Το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από ακόμη πιο έντονη ανταγωνιστικότητα μέσα από την προσπάθεια αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.

Η ηγεσία των σύγχρονων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έχει κατανοήσει πλήρως ότι μοναδικός δρόμος για να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτές σκληρές συνθήκες, είναι η απόκτηση  βασικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εφαρμόσει στρατηγικές επιλογές που θα οδηγούν στην επιχειρηματική αριστεία. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλίσει μια επιχείρηση ότι, αφενός μπορεί να επιτύχει τους βασικούς της στόχους και, αφετέρου θα είναι σε θέση να διατηρήσει την πορεία ανάπτυξής της στο μέλλον» τονίζει ο κ. Τσότρας.

Η Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν 100 επιλεγμένοι συνεργάτες και στελέχη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Ελλάδος αλλά και του Τομέα Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας το μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα.