Η γνώμη των Συνεργατών μας, δική μας βελτίωση

Η EFG Eurolife Ασφαλιστική θεωρώντας ότι η κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των συνεργατών της αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της συνεργασίας της μαζί τους πραγματοποίησε πρόσφατα, σε συνεργασία με την TNS ICAP, ποσοτική έρευνα ικανοποίησης συνεργατών από την οποία προέκυψαν τα ακόλουθα σημαντικά ευρήματα :

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείκτη TRI*M της TNS ICAP που αξιολογεί τη δύναμη της σχέσης μιας εταιρείας με τους συνεργάτες της, οι αξιολογήσεις των συνεργατών της EFG Eurolife Ασφαλιστική, την κατέταξαν πολύ κοντά στο Top 10% των ασφαλιστικών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων της Εταιρείας κύριο Νίκο Δελένδα:

"Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν στοιχείο εγρήγορσης και όχι εφησυχασμού. Με αυτό το δεδομένο, η εταιρεία για το 2012 έχει σχεδιάσει μια σειρά επιμέρους πρωτοβουλιών και δράσεων που αποσκοπούν στο να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών τόσο προς τους συνεργάτες όσο και στους πελάτες της.
Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη ξεκινήσει το διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της εταιρείας το οποίο αποτελείται από πέντε βασικές θεματικές ενότητες, οι οποίες δεν έχουν μόνο "τεχνικό χαρακτήρα" αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα υλοποιεί και εξειδικευμένες ημερίδες ανάλογα με τις ανάγκες των συνεργαζόμενων Μονάδων Πωλήσεων. Επιπλέον, η εταιρεία συνεχίζει να υποστηρίζει νέους συνεργάτες με προγράμματα προετοιμασίας Εξετάσεων με σκοπό την πιστοποίησή τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.
"

Επόμενο