Η Eurolife FFH επενδύει στην εξέλιξη των συνεργατών της και στη Βόρεια Ελλάδα

Έναρξη του κύκλου εκπαίδευσης «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

eurolife product

Την έναρξη κύκλου εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» ανακοινώνει για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα η Eurolife FFH, πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα στην πόλη από ασφαλιστική εταιρεία, γεγονός που αποδεικνύει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα της Eurolife FFH, αλλά και τη βαρύτητα που δίνει στην εκπαίδευση και την ουσιαστική ενδυνάμωση των συνεργατών της.

Ο κύκλος εκπαίδευσης θα λάβει χώρα στο πλαίσιο του “Advanced Program in Management for Insurance Executives”, του εξαιρετικά επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος που πραγματοποιεί εδώ και χρόνια η Eurolife FFH σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και του οποίου ο 12ος κύκλος βρίσκεται από τον Ιούλιο σε εξέλιξη στην Αθήνα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως εισηγητές αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και έχει στόχο να δώσει χρήσιμα εφόδια στους συμμετέχοντες προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδεύσεις χωρίζονται σε 4 διαφορετικές ενότητες συνολικής διάρκειας 16 ωρών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε δια ζώσης συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Οι δύο πρώτες ενότητες θα υλοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και οι επόμενες δύο τον Νοέμβριο, με το πρόγραμμα να καλύπτει συνολικά τα εξής γνωστικά πεδία:

Στο τέλος των δυο πρώτων ενοτήτων του προγράμματος και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος “Advanced Program in Management for Insurance Executives”. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία τον κύκλο εκπαίδευσης θα λάβουν τη σχετική «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, κατά τη διάρκεια ειδικής Τελετής Αποφοίτησης.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της με κάθε τρόπο. Γι’ αυτό και επενδύει σταθερά και με συνέπεια σε δράσεις που υλοποιεί με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους. Μέσα από τον νέο κύκλο εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες της Βορείου Ελλάδας, επιδιώκοντας να τους προσφέρει ισχυρά, επιπλέον εφόδια, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους εξέλιξη και επιτυχία.