Ασφάλιση κατοικίας και για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη Eurolife FFH

Προστίθεται στα προγράμματα MultiHome Ευέλικτο και MultiHome Ολοκληρωμένο

eurolife product

Εξελίσσοντας συνεχώς τις ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πελατών της, η Eurolife FFH ανακοινώνει τη διεύρυνση της χρήσης των προγραμμάτων κατοικίας MultiHome Ευέλικτο και MultiHome Ολοκληρωμένο και για ασφάλιση κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Με τα MultiHome Ευέλικτο και MultiHome Ολοκληρωμένο, οι ασφαλισμένοι αποκτούν ένα σύνολο βασικών καλύψεων, όπως πυρκαγιά, έκρηξη, πτώση δέντρων και αεροσκάφους, πρόσκρουση οχήματος, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων. Παράλληλα, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξουν, μπορούν να ασφαλιστούν για περιπτώσεις σεισμού, καθίζησης, πλημμύρας, χιονιού, χαλαζιού, θραύσης σωληνώσεων, διαρροής και απώλειας νερού, τρομοκρατικών ενεργειών, πολιτικών ταραχών. Έτσι, μπορούν να νιώθουν τη σιγουριά που χρειάζονται ότι η κατοικία τους θα είναι προστατευμένη από απρόβλεπτα γεγονότα και κατά τη διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η Eurolife FFH εμπλουτίζει συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρει, με στόχο να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων. Δίνει αξία στην ιδιωτική ασφάλιση κατοικίας και διαθέτει ευέλικτες επιλογές, προκειμένου να υποστηρίζει πελάτες με διαφορετικά προφίλ να μπορούν να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει στις δικές τους ανάγκες. Προσφέροντας ασφάλιση κατοικίας και σε ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται και αφουγκράζεται τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών της και διαμορφώνει τις προτάσεις της ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε αυτές.