Έρευνα του ΚΕΜΕΦΙ για τη γυναίκα και την ελληνική κοινωνία, με την υποστήριξη της Eurolife FFH

Την υλοποίησή της έχει αναλάβει η MRB Hellas

eurolife product

Η Eurolife FFH υποστηρίζει τη διεξαγωγή ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ), πανελλαδικής εμβέλειας, το οποίο έχει στόχο να χαρτογραφήσει και να αποτυπώσει τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η έρευνα αυτή θα βασιστεί στην ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών που θα προκύψουν από τη μελέτη του δείγματος, ενώ την υλοποίησή της έχουν αναλάβει το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) και η MRB Hellas.

Η Eurolife FFH έχει δεσμευθεί να προωθεί την ισότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό, αναγνωρίζοντας την προσωπικότητα και τις ικανότητες κάθε ανθρώπου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα μελετήσει δείγμα περισσότερων από 1.200 συμμετεχόντων, έχει σχεδιαστεί από εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα, με πολυετή πείρα στο γνωστικό αντικείμενο του έργου και θα γίνει με την σφραγίδα του Κέντρου Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ). Το ΚΕΜΕΦΙ αποτελεί μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και δημιουργήθηκε με το όραμα να προωθήσει τη γνώση και τον προβληματισμό για τα μεγάλα ζητήματα του φύλου και της ισότητας τόσο ξεχωριστά όσο και στις σύνθετες και πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις τους.

Το έργο χωρίζεται σε τρεις διακριτούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη διεξαγωγή πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας, με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων της ελληνικής κοινωνίας γύρω από τα ζητήματα φύλου. Ο άξονας αυτός θα μελετήσει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, θέματα έμφυλης βίας, τα αίτια που διαμορφώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, καθώς και τις διαφοροποιήσεις στη στάση διαφορετικών κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων ως προς τα θέματα ισότητας των δύο φύλων.

Ο δεύτερος άξονας θα διαμορφωθεί μέσω ομάδων συζήτησης (focus groups) σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, με σκοπό να καταγράψει αιτίες, στερεότυπα, προκαταλήψεις και πεποιθήσεις, στα οποία οφείλονται τα φαινόμενα έμφυλων ανισοτήτων. Ο συγκεκριμένος άξονας θα μελετήσει τις διαστάσεις που συνθέτουν σήμερα τη γυναικεία ταυτότητα, αλλά και τους τρόπους διαχείρισης των φαινομένων έμφυλης ανισότητας. Τέλος, ο τρίτος άξονας, μέσω συνεντεύξεων σε opinion leaders, θα διερευνήσει ζητήματα γυναικείας ηγεσίας στο δημόσιο βίο και τον εργασιακό χώρο, προκειμένου να αποκωδικοποιήσει το αρχέτυπο του «ηγέτη» και να κατανοήσει τυχόν ιδιαιτερότητες που καταγράφονται στη διαδρομή μιας γυναίκας προς την ηγεσία. Στον τρίτο άξονα θα συμμετάσχουν γυναίκες με ηγετικό ρόλο σε διάφορους κλάδους (από την πολιτική και τις επιχειρήσεις, μέχρι την επιστήμη και την τεχνολογία), καθώς και ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι και πολιτικοί επιστήμονες, άνδρες και γυναίκες, που ασχολούνται με θέματα ισότητας.

«H ισότητα των φύλων παραμένει ακόμα και σήμερα, ένα σοβαρό ζητούμενο. Η πανδημία του COVID-19 έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, φρενάροντας την πρόοδο των περασμένων δεκαετιών πάνω στο ζήτημα αυτό. Οι δείκτες ισότητας των φύλων υποχωρούν. Τα φαινόμενα έμφυλων ανισοτήτων και βίας κατά των γυναικών εντείνονται, σε όλο το φάσμα τους. Ο παγκόσμιος διάλογος που έχει ανοίξει γύρω από την ανάγκη επίτευξης της έμφυλης ισότητας θέτει νέους όρους και νέες παραμέτρους. Τίθεται πλέον ως βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Η κατανόηση λοιπόν του ζητήματος μέσα από μια επιστημονική ερευνητική ανάλυση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Απαντάει στην επιτακτική ανάγκη επικαιροποίησης όλων των δεδομένων που υπάρχουν. Η μεθοδολογία με την οποία η έρευνα θα προσεγγίσει το θέμα μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα, για να προσδιοριστούν οι αιτίες, ο αντίκτυπος αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισης του σύνθετου αυτού ζητήματος.  Η υποστήριξη της Εurolife FFH για την υλοποίηση των στόχων του ΚΕΜΕΦΙ είναι πραγματικά πολύτιμη. Το ΚΕΜΕΦΙ, με τις δράσεις του, συγχρονίζεται με τον διεθνή διάλογο και τις προκλήσεις γύρω από το θέμα. Συμβάλλει με τις δυνάμεις του στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής πάνω σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως είναι η ισότητα των φύλων» δηλώνει η Όλγα Κεφαλογιάννη, Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕΜΕΦΙ και βουλευτής Α’ Αθηνών.

Η Eurolife FFH δίνει ιδιαίτερη αξία σε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους ανθρώπους σήμερα και παρακολουθεί σταθερά τις εξελίξεις, με στόχο να συμμετέχει ενεργά στο διάλογο. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση ζητημάτων που αφορούν την ισότητα των φύλων, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις πτυχές και τη σπουδαιότητα του θέματος.