Οι Global Shapers Athens Hub και η Eurolife FFH παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του 1ου Athens Climate Lab

Το workshop κατέγραψε προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα

eurolife product

Τα αποτελέσματα του Athens Climate Lab, μιας πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα, ανακοίνωσε η ομάδα Global Shapers Athens Hub, με την αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife FFH. Μέσα από τέσσερα workshops, το Athens Climate Lab ανέδειξε τις κύριες προκλήσεις στην πόλη από την κλιματική αλλαγή, καταγράφοντας, ταυτόχρονα, δράσεις και ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην αντιμετώπισή τους, όσο και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Αθήνα.

Το εργαστήριο, του οποίου τα ευρήματα δημοσιεύονται για πρώτη φορά, μέσα από συζητήσεις ανάμεσα σε μέλη της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων φορέων, εντόπισε τις τέσσερις κυριότερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στην πόλη: διάβρωση των ακτών, ακραία καιρικά φαινόμενα, ατμοσφαιρική ρύπανση και δασικές πυρκαγιές.

Για κάθε μία από τις παραπάνω προκλήσεις πραγματοποιήθηκε έλεγχος των διαθέσιμων δεδομένων, λήφθηκαν υπόψη οι προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει έως σήμερα και μελετήθηκαν τα στοιχεία που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το σύστημα, σε δομικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας προχώρησε επίσης στην πρόταση καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του systemic impact (μελέτη των αλλαγών που επηρεάζουν ουσιαστικά ένα σύστημα).

Η καταγραφή των προτάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων εκτείνεται σε τρεις κατευθύνσεις. Στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, στην έγκυρη ενημέρωση και στη συμμετοχή των πολιτών. Η εστίαση σε αυτούς τους τομείς είναι ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα.

Σχετικά με τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης που συζητήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να δημιουργεί ουσιαστική σχέση με φορείς που μελετούν και σχεδιάζουν λύσεις στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η κοινωνία και το περιβάλλον. Γιατί μόνο με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που έχουν στην καρδιά τους τον ίδιο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του, μπορούμε να δούμε το μέλλον πιο αισιόδοξα.