Εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια διοργάνωσε η Eurolife ERB από τις 28 έως τις 31 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της στο κέντρο της Αθήνας.

eurolife product

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια διοργάνωσε η Eurolife ERB από τις 28 έως τις 31 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα, το οποίο παρακολούθησαν τα στελέχη της Eurolife ERB από όλες τις διευθύνσεις και όλα τα τμήματα, υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ως χρήστες του οδικού δικτύου.


Το πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά βασίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση, έχει σχεδιαστεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου, έχει αναδειχθεί ως βέλτιστη πρακτική στην Ευρώπη και υλοποιείται από τους καταρτισμένους εκπαιδευτές του Ι.Ο.ΑΣ. Το θεωρητικό μέρος αφορούσε βασικές αρχές οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας στο δρόμο, κάνοντας χρήση τακτικών role play, videos, βιωματικών ασκήσεων, συζήτησης και παραδειγμάτων. Στη συνέχεια, κάθε εργαζόμενος συμμετείχε στην πρακτική εκπαίδευση, για την οποία αξιοποιήθηκε προηγμένος εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, όπως προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης, μέθης, αντίδρασης και ελέγχου αντανακλαστικών, με στόχο να αναδειχτούν οι πιθανές επιπτώσεις των τροχαίων συμβάντων.


Η Eurolife ERB υλοποίησε τη βιωματική αυτή εκπαίδευση στο πλαίσιο του +πράττουμε, του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης. Μέσω του προγράμματος, με ουσιαστικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις, η εταιρεία στέκεται έμπρακτα δίπλα στην ελληνική κοινωνία και υλοποιεί δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Για τους εργαζομένους της, η εκπαίδευση με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ήταν μια ευκαιρία να αναγνωρίσουν τη σημασία της σωστής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς και, μάλιστα, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και καταστάσεις. Με την κίνηση αυτή, η Eurolife ERB υλοποίησε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εργαζομένων της, σε μια προσπάθεια να τους ευαισθητοποιήσει ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς.