Δίκτυο Καταστημάτων Eurobank

Τα καταστήματα Eurobank και Δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν ασφαλιστικά προϊόντα της Eurolife ERB Ασφαλιστικής.

Ειδικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, πιστοποιημένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σας ενημερώνουν για τα προϊόντα μας και αναλαμβάνουν επιτόπου τις απαραίτητες διαδικασίες. Η αίτηση ασφάλισης και η έκδοση συμβολαίου γίνονται απλά και γρήγορα.

Βρείτε κοντινό κατάστημα του Δικτύου Eurobank ή Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.