Συνδρομή Αλληλεγγύης

Υποστηρίζουμε το κοινωνικό έργο του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», με τη συμμετοχή όλων των εργαζόμενων στη βάση συνδρομητών του.

Συμπράττουμε με τη «Σχεδία» και συμμετέχουμε στο έργο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας, βοηθώντας συμπολίτες μας να επανακτήσουν την αίσθηση του ανήκειν στον κοινωνικό ιστό.

Έτσι, έχουμε προχωρήσει στην αγορά μιας ετήσιας «Συνδρομής Αλληλεγγύης» για κάθε εργαζόμενό μας, σε μια συμβολική κίνηση που έχει ως στόχο να προσφέρει προοπτική σε πληθυσμιακές ομάδες που έχουν ανάγκη από υποστήριξη.

Με τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης» δίνουμε στο περιοδικό τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σε δύο συνανθρώπους μας τρίτης ηλικίας από μια θέση απασχόλησης στα γραφεία του για κάποιες ημέρες το μήνα, οργανώνοντας τις αποστολές του στη βάση συνδρομητών.

Πιστεύουμε ότι κάθε πρόκληση γεννά ευκαιρίες. Η συνεργασία με το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» είναι ακόμη μια έκφραση της δέσμευσής μας να συνεισφέρουμε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Με τη «Συνδρομή Αλληλεγγύης», αναγνωρίζουμε το ρόλο μας στην καλυτέρευση της κοινωνίας και κάνουμε μια πράξη ουσίας που βοηθά τον βασικό ωφελούμενο να εξασφαλίσει ένα μικρό εισόδημα και να επιστρέψει σταδιακά στο κοινωνικό σύνολο.