Έρευνες

Μαζί με τη HOPEgenesis αναπτύσσουμε δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν στόχο να ανατρέψουν την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα.

Η σωστή γνώση του προβλήματος είναι το πρώτο βήμα για την επίλυσή του.

Η συνεργασία μας με τη HOPEgenesis περιλαμβάνει και δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και καταγραφής του προβλήματος. Συμπράττουμε και για την επιστημονική τεκμηρίωση του προβλήματος της υπογεννητικότητας, υλοποιώντας έρευνες, σε συνεργασία με κορυφαίους ακαδημαϊκούς οργανισμούς της χώρας.

Κατεβάστε τις έρευνες

Διερεύνηση των παραγόντων που δημιουργούν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα

Η έρευνα καταγράφει τους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στη χώρα. Εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων & Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, για λογαριασμό της HOPEgenesis, με την υποστήριξη της Eurolife ERB.
4.83 MB