Η ethelon και η Eurolife FFH διερευνούν την επόμενη ημέρα στον εθελοντισμό

Και καταγράφουν τις νέες τάσεις στην εθελοντική δραστηριότητα, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε webinar στις 24 Ιουνίου.

eurolife product

Η EurolifeFFH και η ΜΚΟ ethelon, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους,προχώρησαν στη διοργάνωση πανελλαδικής έρευνας για τον εθελοντισμό στη χώρα, με θέμα το πώς επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις εθελοντικές δραστηριότητες το προηγούμενο διάστημα, καθώς και τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του εθελοντισμού στην Ελλάδα, από εδώ και στο εξής.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διευρυμένο δίκτυο συνεργατών της ethelon, το οποίο περιλαμβάνει μέλη άλλων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και ολόκληρη τη βάση εθελοντών της. Συνολικά, η έρευνα συγκέντρωσε περισσότερες από 1.200 συμμετοχές, με τους ερωτώμενους να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους σχετικά με το πώς η υγειονομική κρίση επηρέασε τον εθελοντισμό και τις νέες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν για την εθελοντική δράση.

Ένα από τα βασικά σημεία που καταγράφονται στην έρευνα είναι τα προβλήματα και οι δυσκολίες που προκύπτουν πλέον στην προετοιμασία, την οργάνωση και την εφαρμογή εθελοντικών προγραμμάτων – λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύονται νέα, εναλλακτικά μοντέλα κοινωνικής προσφοράς που βασίζονται στον εθελοντισμό, αλλά υλοποιούνται με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει σε μια νέα μορφή εθελοντισμού, το VirtualVolunteering. Πρόκειται για μία σύγχρονη πρακτική, κατά την οποία η εθελοντική προσφορά πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω ηλεκτρονικής συσκευής.

Η υλοποίηση της έρευνας έγινε μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, ενώ τη μελέτη της έχει αναλάβει η ομάδα της ethelon. Τα αποτελέσματά της, καθώς και οι τάσεις που θα αναδειχθούν από την ανάλυσή τους, θα παρουσιαστούν στις 24 Ιουνίου, σε ανοιχτό webinar, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Το webinar θα αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες: η πρώτη θα αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας και την επεξήγησή τους, ενώ η δεύτερη θα περιλαμβάνει παραδείγματα καλών πρακτικών εθελοντισμού που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του lockdown.

Η Eurolife FFH έχει ήδη μια σταθερή συνεργασία με την ethelon και οι δύο οργανισμοί υλοποιούν τακτικά δράσεις που στόχο έχουν να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ανθρώπων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Για την εταιρεία, αξία έχει να βρίσκεται δίπλα τους, γι’ αυτό και υποστηρίζει με πράξεις την έννοια του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.