Έρευνες

Έρευνα με στόχο την χαρτογράφηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα

Κατεβάστε τις έρευνες

Διερεύνηση και χαρτογράφηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα σε σχέση με την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της.

Η έρευνα καταγράφει πώς η πανδημία επηρέασε την εθελοντική δραστηριότητα τριών διαφορετικών ομάδων: εθελοντών, φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών και εταιρειών με πρότερη εθελοντική δραστηριότητα ή ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό.
2.15 MB

Διερεύνηση και χαρτογράφηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα σε σχέση με την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της. (short version)

1019.79 KB