Πάτμος

Στηρίζουμε τις γυναίκες του νησιού και μαζί με τη HOPEgenesis τις φέρνουμε πιο κοντά στο να φτιάξουν τη δική τους οικογένεια.

eurolife product

Από την έναρξη της δράσης μας στην Πάτμο, ο αριθμός των γεννήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα, ανατρέποντας το ποσοστό της υπογεννητικότητας στο νησί.

Μέχρι στιγμής, η Πάτμος μετράει ήδη 40 γεννήσεις, ενώ αναμένονται άλλες 11 το επόμενο διάστημα. Τον Οκτώβριο του 2020, μαζί με τη HOPEgenesis, το Δήμο Πάτμου και την Ομάδα Αιγαίου, εγκαινιάσαμε τον πρώτο και μοναδικό παιδικό σταθμό του νησιού, ο οποίος σύντομα θα αρχίσει να λειτουργεί για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του παιδικού σταθμού στην Πάτμο, συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Αειφορίας CSE και υλοποιήσαμε μελέτη για το κοινωνικό αποτύπωμα της κοινής μας δράσης με τη HOPEgenesis για το διάστημα 2019-2020. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του Social Return on Investment (SROI), ένα διεθνές πρότυπο για τη μέτρηση της αξίας που δημιουργεί στην κοινωνία ένα πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, υπολογίστηκε ότι για κάθε €1 που επενδύουμε, δημιουργείται κοινωνική αξία ισοδύναμη με €3,80.