Συμμετοχή στον διάλογο για την ισότητα των δύο φύλων

Υλοποιούμε δράσεις που στόχο έχουν να αναδείξουν τη μοναδικότητα του καθενός από εμάς.

Δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην υποστήριξη ενεργειών που προωθούν την ίση αντιμετώπιση όλων των μελών της κοινωνίας, το σπάσιμο των στερεοτύπων και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους, με μοναδικό κριτήριο το ταλέντο και τις ικανότητές τους.

Σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων, συμμετέχουμε στον διάλογο και αναδεικνύουμε τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στις μέρες μας. Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ), υλοποιήσαμε το πανελλαδικής εμβέλειας ερευνητικό πρόγραμμα "Η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία", που ανέδειξε βασικά συμπεράσματα σχετικά με την έμφυλη ισότητα στη χώρα μας σήμερα.

Η έρευνα αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την άρση των έμφυλων ανισοτήτων, την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και την πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας μας.

  • Το ερευνητικό πρόγραμμα είχε στόχο να χαρτογραφήσει και να αποτυπώσει τη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, και διενεργήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο 2022, σε δείγμα 1.005 συνεντεύξεων, αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσμού 17+ ετών ως προς φύλο, ηλικία και αστικότητα. Χωρίστηκε σε τρεις άξονες, με τον καθένα να συμβάλλει ουσιαστικά στη διεξαγωγή και αποτύπωση των συνολικών αποτελεσμάτων: την πραγματοποίηση πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας σε γενικό κοινό, τη διεξαγωγή ομαδικών συζητήσεων σε Αθήνα και περιφέρεια, και τις συνεντεύξεις με γυναίκες opinion leaders από διάφορους κλάδους.

    Την υλοποίηση της έρευνας ανέλαβε το ΚΕΜΕΦΙ και η MRB Hellas. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 2022, και αναδείχθηκαν  βασικά συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσο η γυναίκα σήμερα νιώθει ότι έχει κατακτηθεί η πραγματική ισότητα, με τη θέση της στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με το πρόβλημα της έμφυλης βίας, την παρενόχληση στο χώρο εργασίας κ.ά.

    Δείτε εδώ το executive summary της έρευνας.

  • Το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) αποτελεί μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Δημιουργήθηκε με το όραμα να προωθήσει τη γνώση και τον προβληματισμό για τα μεγάλα ζητήματα του φύλου και της ισότητας, τόσο ξεχωριστά, όσο και στις σύνθετες και πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις τους.