Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

Στηρίζουμε την εκπαίδευση αλλά και τις τοπικές οικονομίες

stemnitsa-header
Αξία για εμάς έχει να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που εξελίσσουν τις δυνατότητες των ανθρώπων, μέσα από τη συνεργασία μας με οργανισμούς και ιδρύματα που προάγουν τη σημασία της παιδείας και της εκπαίδευσης.

 • Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, είναι ένας κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Για το Ίδρυμα Μποδοσάκη η υποστήριξη της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες αποτελεί διαχρονικό πυλώνα δράσης, με στόχο τη δημιουργία ίσων ευκαιριών εξέλιξης για όλους τους νέους.

  Μέσα από τη συνεργασία μας με το 'Ιδρυμα, υποστηρίζουμε το έργο και τους σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ. Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, δίνοντας ζωή στον τόπο και προοπτική εξέλιξης στους σπουδαστές του.

 • Η Στεμνίτσα Αρκαδίας είναι μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στη νεότερη Ελλάδα. Εκεί, από τη δεκαετία του ’70, υπάρχει η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, όπου σήμερα στεγάζεται το Δ.Ι.Ε.Κ. Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, με τους αποφοίτους του να αποτελούν άριστους τεχνίτες, συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης.

  Με την έμπρακτη συνεισφορά μας, η Σχολή εξοπλίστηκε με εργαλεία, πρώτες ύλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά σχεδιαστήρια, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό που  επιτρέπει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό κοσμημάτων και εκτυπώσεων μεγάλων σχεδίων και σχεδίων 3D. Παράλληλα, διοργανώνονται σεμινάρια πάνω σε εξειδικευμένες τεχνικές του κλάδου, τα οποία θα συνεχιστούν σε ετήσια βάση, ενώ η Σχολή θα αποκτήσει νέα ιστοσελίδα και θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή της σε εκθέσεις κοσμήματος στην Ελλάδα.

  Πέρα από τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όμως, μέσα από τη συνεισφορά μας ενισχύουμε και την τοπική οικονομία, αφού προσφέρουμε στους σπουδαστές ατομικά μηνιαία κουπόνια, προς χρήση στα τοπικά καταστήματα της Στεμνίτσας.

  Σαν αποτέλεσμα, και μέσα από αυτό το ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, δίνεται η ευκαιρία σε ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας να αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία, ενώ η Στεμνίτσα αναβιώνει ως αργυροχρυσοχοΐκό κέντρο. 

  Δείτε περισσότερα εδώ