Στήριξη του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας

Στηρίζουμε την εκπαίδευση αλλά και τις τοπικές οικονομίες

stemnitsa-header

Η Στεμνίτσα Αρκαδίας είναι μια περιοχή όπου αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας στη νεότερη Ελλάδα. Εκεί, από τη δεκαετία του ’70, υπάρχει η Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας, όπου σήμερα στεγάζεται το Δ.Ι.Ε.Κ. Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, με τους αποφοίτους του να αποτελούν άριστους τεχνίτες, συνεχιστές της μεγάλης παράδοσης.

Από το 2022 συμπράττουμε με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και υποστηρίζουμε το έργο και τους σπουδαστές του Δ.Ι.Ε.Κ., με στόχο την υποστήριξη της τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της προσφοράς ποιοτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικών ευκαιριών, καθώς και την αναβίωση της Στεμνίτσας ως αργυροχρυσοχοΐκού κέντρου.

Με τη συνεισφορά μας, έχουν υλοποιηθεί δράσεις για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της εξωστρέφειας του Δ.Ι.Ε.Κ., έχουν καλυφθεί δαπάνες για την αγορά εξοπλισμού και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου της Σχολής, και έχει ενισχυθεί η τοπική οικονομία, κάνοντας έτσι πράξη τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

.

 • Μέσα από το πρόγραμμα, η Σχολή εξοπλίστηκε με εργαλεία, πρώτες ύλες, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ειδικά σχεδιαστήρια, καθώς και εξειδικευμένο εξοπλισμό που  επιτρέπει τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό κοσμημάτων και εκτυπώσεων μεγάλων σχεδίων και σχεδίων 3D. Παράλληλα, διοργανώνονται σε ετήσια βάση σεμινάρια πάνω σε εξειδικευμένες τεχνικές του κλάδου, με ήδη 7 να έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

   

  Η Σχολή απέκτησε νέα ιστοσελίδα καθώς και νέα υλικά επικοινωνίας γενικότερα για την ενίσχυση της εικόνας και προβολής του έργου της, ενώ με την υποστήριξή μας εξασφαλίζεται η συμμετοχή της σε εκθέσεις κοσμήματος στην Ελλάδα.

   

  Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως προχωράμε και σε ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους γίνεται προσθήκη 30 ωρών πρακτικής εκπαίδευσης κάθε εβδομάδα, με 1.620 ώρες επιπλέον, ενισχυτικής διδασκαλίας διδασκαλίας να έχουν λάβει χώρα μέχρι στιγμής συνολικά.

   

  Πέρα από τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας όμως, ενισχύουμε και την τοπική οικονομία, αφού προσφέρουμε στους σπουδαστές ατομικά μηνιαία κουπόνια, προς χρήση στα τοπικά καταστήματα της Στεμνίτσας.

 • Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ο κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

  Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του.

  Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.