Ομαδική Ασφάλιση και Προνόμια Προσωπικού - Συνταξιοδοτικά

Στη Eurolife FFH αναγνωρίζουμε ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της

building-up-on-their-ideas

Γιατί σήμερα το “συνταξιοδοτικό” αφορά την επιχείρησή σας και τους ανθρώπους σας;

Γιατί η δυσκολία που αντιμετωπίζει σήμερα το ανθρώπινο δυναμικό σας στην προσπάθεια αποταμίευσης για τα χρόνια της σύνταξης, αποτελεί μια διαρκή πηγή άγχους και ανησυχίας για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Το νέο τοπίο της κοινωνικής ασφάλισης τείνει να καταστήσει τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ως τη σημαντικότερη παροχή που μπορείτε να προσφέρετε σήμερα στο ανθρώπινο δυναμικό σας.

Eurolife FFH Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

  • Αποτελούν σύγχρονο εργαλείο δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
  • Ενισχύουν την προσήλωση των εργαζομένων στην επιχείρηση, παρέχοντας παράλληλα κίνητρο για την προσέλκυση νέων, ικανών στελεχών.
  • Βελτιώνουν το κύρος και τη φήμη της επιχείρησης στην αγορά.
  • Προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και είναι ευέλικτα, τόσο στο σχεδιασμό τους, όσο και στους κανόνες λειτουργίας τους.
  • Προσφέρουν φοροαπαλλαγή εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4172/2013 | άρθρο 15o).
  • Συμπληρώνουν τις παροχές της Κοινωνικής Ασφάλισης και επιτρέπουν τη διατήρηση του βιοτικού του επιπέδου και μετά τη συνταξιοδότηση.
  • Μειώνουν το άγχος που προκαλεί η οικονομική αβεβαιότητα και λειτουργούν θετικά στον οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό.
  • H καταβολή της παροχής φορολογείται αυτοτελώς (Ν. 4172/2013 άρθρο 15ο).
 • Κανένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Eurolife FFH δεν είναι το ίδιο.
  Κάθε ένα προσαρμόζεται στην εταιρική φιλοσοφία και τον οικονομικό σχεδιασμό της κάθε επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πιο κάτω εναλλακτικές επιλογές – συνδυασμούς:

  Επιλογές χρηματοδότησης

  • Εισφορά εργοδότη
  • Εισφορά εργοδότη και Εθελοντική εισφορά εργαζόμενου
    

  Επιλογές επενδυτικής στρατηγικής

  • Αμοιβαία Κεφαλαία, ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο εργαζόμενος σας (low, medium και high)
  • Υπό- Αμοιβαία Κεφάλαια (LF) FUNDS OF FUNDS – LIFE CYCLE, ανάλογα με τον επενδυτικό χρονικό ορίζοντα του κάθε εργαζόμενου σας

  Επιλογές θεμελίωσης δικαιώματος για εισφορές Εργοδότη

  • Το μέλος θεμελιώνει δικαίωμα επί των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας που θα δηλώσει ο αντισυμβαλλόμενος

  Λοιπές επιλογές

  • Μηνιαία ενημέρωση του ατομικού λογαριασμού κάθε μέλους του προγράμματος, με e-statement

   

  • Ο μέσος όρος αποδόσεων των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων Εγγυημένου Επιτοκίου της Eurolife FFH για τα έτη 2011 – 2018 ανήλθε σε 7,1%
  • Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, καθώς τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια από τις πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα στην παραγωγή ασφαλίστρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.
  • Επενδύει ουσιαστικά στον τομέα της τεχνολογίας, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και διαχείρισης των αιτημάτων των πελατών της.