Η υπάρχουσα προσφορά είναι ενδεικτική και στο τελικό ποσό έχουν υπολογιστεί όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Η ακριβής ασφαλιστική ηλικία ενδέχεται να επηρεάσει τα τελικά ασφάλιστρα. Ως επάγγελμα θεωρείται για τους γονείς “Ιδιωτικός υπάλληλος” και για τέκνα ηλικίας 18 - 24 ετών "φοιτητής". Για βρέφη κάτω των 3 μηνών παρακαλούμε απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.