Εξέταση για Covid-19

14 πάροχοι υπηρεσιών υγείας στη διάθεσή σας για test Covid-19 με τιμές έως 47€

Στην Eurolife FFH παραμένουμε ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της πανδημίας από την νόσο Covid-19.

Γι αυτό, προχωρήσαμε σε συνεργασία με συγκεκριμένους φορείς υγείας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην υγεία όλων των ασφαλισμένων μας με Ατομικά ή Ομαδικά Προγράμματα Υγείας, στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνει TEST (COVID-19). Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια της εξέτασης αυτής.

  • Η πραγματοποίηση της εξέτασης γίνεται εύκολα με ένα τηλεφώνημα στον συνεργαζόμενο πάροχο υπηρεσιών υγείας που σας εξυπηρετεί. Τα στοιχεία των παρόχων θα τα βρείτε στο σχετικό αρχείο, στην ενότητα "Εργαλεία Ενημέρωσης"
  • Στο σχετικό ενημερωτικό έντυπο μπορείτε να ενημερωθείτε για την τιμή της εξέτασης ανά πάροχο. 
  • Κάποιοι πάροχοι προσφέρουν πακέτα με προνομιακές τιμές για οικογένειες. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το σχετικό αρχείο στην ενότητα "Εργαλεία Ενημέρωσης". 

Εργαλεία Ενημέρωσης

Αν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε TEST (COVID-19) συμβουλευτείτε τον πίνακα που θα βρείτε στο ενημερωτικό έντυπο.