Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών

Για τους πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας παραμονής σύμφωνα με τον ν. 4251/2014.

Habitat-004-wide

Με μία ματιά

Ασφαλιστικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την έκδοση ή ανανέωση της άδειας παραμονής τους σύμφωνα με τον Ν.4251/2014

Διευρυμένο πακέτο καλύψεων

Διευρυμένο πακέτο καλύψεων

Παρέχονται καλύψεις για: νοσοκομειακή περίθαλψη, ιατροφαρμακευτικά έξοδα, Απώλεια Ζωής, Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα.
Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου

Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου

Ο ασφαλισμένος έχει την επιλογή να νοσηλευτεί είτε σε ιδιωτική κλινική είτε σε δημόσιο νοσοκομείο της επιλογής του.
Μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου

Μηδενική συμμετοχή ασφαλισμένου

Μηδενική οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου σε περίπτωση επιλογής νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Οι καλύψεις με μια ματιά

Βασική Κάλυψη Ζωής

Παροχή συγκεκριμένου κεφαλαίου στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από ατύχημα και ασθένεια

 

Μόνιμη Ολική και Μερική Ανικανότητα

Κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος έως 15.000€

Νοσοκομειακή κάλυψη

Κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας έως 10.000€ ανά έτος. Συμμετοχή του ασφαλισμένου στα νοσοκομειακά έξοδα 20% στην περίπτωση επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου και 0% σε δημόσιο νοσοκομείο.

Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα

Κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας έως 1.500€ ανά έτος. Συμμετοχή του ασφαλισμένου 20%

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Αναλυτική περιγραφή των καλύψεων

  • Παρέχεται Κάλυψη έως €10.000 ετησίως για Νοσοκομειακές Παροχές εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος εντός Ελλάδος.

  • 100% κάλυψη εξόδων σε Δημόσια Νοσοκομεία και 80% σε περίπτωση επιλογής  Ιδιωτικού Νοσοκομείου, ανά περιστατικό, για το σύνολο των  αναγνωρισμένων δαπανών.  

  • Καλύπτονται δαπάνες για τρίκλινο δωμάτιο

  • Καλύπτονται ιατρικές αμοιβές, έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων, έξοδα για φάρμακα, υγειονομικό υλικό, οξυγόνο, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, έξοδα ΜΕΘ ή ΜΑΦ
  • Παρέχεται Κάλυψη έως €1.500 ετησίως για Εξωνοσοκομειακές Παροχές (Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα) εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος εντός Ελλάδος.

  • Η Εταιρεία καλύπτει το 80% των εξόδων για ιατροφαρμακευτικά έξοδα που αποδεικνύονται με πρωτότυπα δικαιολογητικά. Στα ιατροφαρμακευτικά έξοδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός ή εκτός Νοσοκομείου και αφορούν: αμοιβές γιατρών, έξοδα νοσοκομείου ή κλινικής, απεικονιστικές εξετάσεις (για παράδειγμα ακτινογραφίες, αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες κ.λ.π.), εργαστηριακές εξετάσεις, χειρουργικούς επιδέσμους, νάρθηκες, γύψινους επιδέσμους, πατερίτσες, λάμες, μηχανικά βοηθήματα, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμου εντός νοσοκομείου, χρήση ασθενοφόρου αυτοκινήτου και φυσιοθεραπείες

  • Καλύπτονται δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις με παραπεμπτικό γιατρού και συνταγογραφούμενα φάρμακα
  • Βασική κάλυψη €1.000σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ασθένεια ή ατύχημα
  • Κάλυψη €15.000€ σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας προς εργασία από ατύχημα εντός Ελλάδος, εφόσον η ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε διάστημα το πολύ δώδεκα (12) μηνών από το ατύχημα
  • Κάλυψη έως €15.000€ σε περίπτωση Μόνιμής Μερικής Ανικανότητας προς εργασία από ατύχημα εντός Ελλάδος, στην οποία καταβάλλεται ποσοστό επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, εφόσον η ανικανότητα παγιωθεί και καταστεί αμετάκλητη μέσα σε δώδεκα (12), το πολύ, μήνες από το ατύχημα. Το ποσοστό της ανικανότητας είναι ανάλογο με τη σοβαρότητα της αναπηρίας και καθορίζεται σε σχετικό πίνακα που περιέχεται στους όρους ασφάλισης

Εργαλεία Ενημέρωσης

Στις ενότητες που ακολουθούν θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να ενημερωθείτε πλήρως και να αποφασίσετε για την ασφάλισή σας.

 • Τα Έγγραφα Πληροφοριών Προϊόντων περιέχουν βασικές πληροφορίες του προϊόντος, προκειμένου να διευκολύνουν τη σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα και να σας βοηθήσουν να καταλήξετε στη βέλτιστη απόφαση.

  Ασφάλιση Αλλοδαπών

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Απλότητα. Διαφάνεια. Σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Φροντίδα. Ενδιαφέρον. Συνεργασία.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Ευελιξία. Δημιουργικότητα. Πρωτοτυπία