Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Γραφεία - Ασφάλιση Μεταφορών

Τα προγράμματα για επαγγελματίες και επιχειρήσεις προστατεύουν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας,
τους ανθρώπους σας, τις περιπτώσεις ευθύνης αλλά και τα εμπορεύματά σας από τους πιο συχνούς κινδύνους.

Coworkers rushing to load packages in a delivery van

Ασφάλιση Μεταφορών

Νιώστε ασφαλείς για τα προϊόντα σας με μεμονωμένα ή ετήσια συμβόλαια ασφάλειας μεταφορών.

Προστατέψτε τα συμφέροντα και την περιουσία σας και προσδώστε κύρος στις εμπορικές συναλλαγές σας με πελάτες και προμηθευτές, καθώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση της δραστηριότητάς σας, ακόμα και σε περιπτώσεις ζημιών με σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

 

Ασφάλιση ανά μεταφορά ή ετήσια

Τα εμπορεύματά σας ασφαλίζονται έναντι κινδύνων κατά τη μεταφορά και τη μεταφόρτωσή τους. Συγκεκριμένα, μπορείτε να επιλέξετε:

Επιλογή ασφαλιστικών καλύψεων

Ανάλογα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας, επιλέγετε τις καλύψεις που θέλετε για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εμπορεύματός σας.

Η κάλυψη ισχύει για τη μεταφορά του εμπορεύματος με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο.

Τα προγράμματά μας βασίζονται στις διεθνώς αναγνωρισμένες ρήτρες του Ινστιτούτου Άγγλων Ασφαλιστών (ICC).

Γιατί να μας επιλέξετε

Φροντίζουμε ώστε η προστασία αυτών που έχουν αξία για εσάς να είναι μια επένδυση που αποδίδει

Ξεκάθαροι σε ό,τι υποσχόμαστε

Λειτουργούμε με απλότητα, διαφάνεια και σαφήνεια.

Νοιαζόμαστε για κάθε έναν από εσάς

Ενδιαφερόμαστε και φροντίζουμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Εξελισσόμαστε συνεχώς

Με ευελιξία, δημιουργικότητα και πρωτοτυπία.