Ανακοίνωση της Eurolife ERB 30/06/2015

eurolife product

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική με δεδομένη την οικονομική της ισχύ και ευρωστία, όπως επιβεβαιώθηκε και στα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματα , είναι σε θέση να διασφαλίζει διαχρονικά τα συμφέροντα των πελατών και των συνεργατών της, ακόμη και κάτω από έκτακτες συνθήκες.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η εταιρεία προχώρησε στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκείνων των διαδικασιών που επιτρέπουν την προστασία των πελατών μας στις έκτακτες περιστάσεις που ζούμε.

Η Eurolife Ασφαλιστική έχει λάβει τις απαραίτητες πρόνοιες προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Την πρώτη μέρα η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας ανταποκρίθηκαν σε ποσοστό 100% στις ανάγκες των πελατών.

Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε με όλες τις δυνάμεις μας στη διασφάλιση των συμφερόντων κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, εφαρμόζοντας την υπόσχεση της Eurolife ERB Ασφαλιστικής στους πελάτες της: Η δύναμη μας, δική σας.

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι στη διάθεση των πελατών και των συνεργατών της, διατηρώντας σε πλήρη λειτουργία όλους τους τρόπους επικοινωνίας που είχε θεσπίσει.

Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι στην Eurolife ERB Ασφαλιστική αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθυνθούμε σε όλους τους πελάτες μας και το επαγγελματικό και κοινωνικό τους περιβάλλον και να τους διαβεβαιώσουμε ότι η εταιρεία διαθέτει το έμψυχο δυναμικό, την κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα, ώστε να κάνει τους πελάτες της να αισθάνονται ασφαλείς.

Οι άνθρωποι
της Eurolife ERB Ασφαλιστική