Σημαντικά προνόμια στα νοσοκομειακά προγράμματα για απογευματινά χειρουργεία στο Ε.Σ.Υ.

Για επεμβάσεις με παραμονή πέραν της ημερήσιας νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας

eurolife product

Η Eurolife FFH, μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες επεμβατικές πράξεις που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα που παρέχει στους κατόχους προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης. Πιστή στη δέσμευσή της να επιστρέφει αξία στους ανθρώπους που την εμπιστεύονται καθημερινά, προσφέρει ευνοϊκές ρυθμίσεις σε περίπτωση νοσηλείας τους, τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά νοσοκομειακά προγράμματα. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για νοσηλεία σε δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα και για επεμβάσεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, η Eurolife FFH ανακοινώνει ότι για τα ατομικά προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης και σε περίπτωση απογευματινού χειρουργείου, θα καταβάλει στους ασφαλισμένους της ανά περιστατικό νοσηλείας:

Επιπροσθέτως, η Eurolife FFH σε περίπτωση χρήσης απογευματινού χειρουργείου προσφέρει στους κατόχους ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής και υγείας:

Τα παραπάνω προνόμια απευθύνονται τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους νέους ασφαλισμένους των ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων νοσοκομειακής περίθαλψης, και για νοσηλείες που εντάσσονται στις περιπτώσεις που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β1485/ 5 Μαρτίου 2024).

Για τη Eurolife FFH, αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των ασφαλισμένων της και να διαθέτει υψηλής ποιότητας ασφαλιστικά προγράμματα που προστατεύουν την υγεία τους. Με τη συνεχή παροχή προνομίων σε εκείνους που την εμπιστεύονται, τηρεί τη δέσμευσή της να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται με συνέπεια στις σύγχρονες ανάγκες τους.