Επίτευξη συμφωνίας για τη διάθεση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

eurolife product
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

Από σήμερα, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB μπαίνει σε μια νέα εποχή, μετά τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. («Eurobank») και της Fairfax Financial Holdings Limited («Fairfax»). Με βάση αυτή τη συμφωνία, το 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών («Όμιλος Eurolife ERB») θα μεταβιβαστεί από τη Eurobank στο νέο μέτοχο, αφού προηγηθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει το υπόλοιπο 20%.

Η Fairfax είναι μια εταιρεία συμμετοχών, η οποία μέσω των θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στη διεθνή ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων. Ιδρύθηκε το 1985 από τον σημερινό της Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Prem Watsa, έχει την έδρα της στο Τορόντο του Καναδά και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Τορόντο (FFH CN).

Η Fairfax διακρίνεται για το συνδυασμό πειθαρχημένης ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων με τη διαχείριση κεφαλαίων με σκοπό τη συνολική απόδοση. Αυτός ο συνδυασμός την έχει οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα υψηλές αποδόσεις.

Η εξέλιξη που σημειώνεται στον Ασφαλιστικό Όμιλο Eurolife ERB αποκτά διπλή σημασία: 
Πρώτον, επιβεβαιώνει ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου μιας δεκαετίας, η Eurolife ERB αναπτύχθηκε τόσο, ώστε σήμερα να περιλαμβάνεται στις τρεις κορυφαίες Ασφαλιστικές εταιρείες και σε κέρδη και σε τζίρο, με αποτέλεσμα ένας κορυφαίος επενδυτικός Όμιλος να μας δείξει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του.

Δεύτερον, αποδεικνύει ότι ο Όμιλος Eurolife ERB αποτελεί σήμερα πρότυπο αξιοπιστίας προς τους πελάτες του κι εμπιστοσύνης από αυτούς. Στην περίπτωση του Ομίλου μας, τα συμφέροντα των επενδυτών και των πελατών συμπίπτουν: Αξιώνουν από την εταιρεία που επέλεξαν να είναι αξιόπιστη, φερέγγυα και αποτελεσματική.

Σήμερα, δεν είναι μόνο τα στοιχεία που δείχνουν ότι η κεφαλαιακή μας επάρκεια, η συνεχής αύξηση του κύκλου εργασιών μας και η αξιοπιστία μας, κατατάσσουν τον Όμιλο Eurolife στους ηγέτες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Είναι και οι 331 εργαζόμενοι του Ομίλου στην Ελλάδα και στη Ρουμανία οι οποίοι καθημερινά εργάζονται απρόσκοπτα ώστε να κάνουν πράξη την αποστολή μας: «Να λειτουργούμε υπεύθυνα, και να είμαστε κάθε στιγμή σε θέση να εκπληρώνουμε άμεσα τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει για τους ασφαλισμένους μας».

Με τη στήριξη της Fairfax, ο Όμιλος Eurolife ERB αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τη μελλοντική του ανάπτυξη προς το συμφέρον των πελατών, των εργαζομένων του και των συνεργατών του.