Ο Όμιλος με μια ματιά

Ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς ομίλους της χώρας.

Έχοντας ξεκινήσει τη δραστηριότητά του το 2000, ο Όμιλος κατέχει σήμερα ηγετική θέση στο bancassurance, μέσα από τη συνεργασία του με την Τράπεζα Eurobank. Ταυτόχρονα, συνεργάζεται με ένα ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Μέσω των ελληνικών θυγατρικών του, Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής (Αρ. ΓΕΜΗ: 121651960000) και Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταρεία Γενικών Ασφαλίσεων (Αρ. ΓΕΜΗ: 121637360000), σχεδιάζει και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου. Επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να εκπληρώνει άμεσα τις υποχρεώσεις του απέναντι στους ασφαλισμένους του.

30 έτη παρουσίας στη μεσιτεία ασφαλίσεων με την Designia Insurance Brokers
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων και διαχείρισης κινδύνων στην ελληνική αγορά, η Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων έχει παρουσία πάνω από 30 έτη στον κλάδο. Ξεχωρίζει για την τεχνογνωσία της, τον σχεδιασμό ασφαλιστικών λύσεων και τη διαχείριση σύνθετων θεμάτων και αποζημιώσεων, απαντώντας σε όλες τις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών της – οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι επιχειρήσεις. Διαθέτει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και ευρεία συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά, γεγονός που της επιτρέπει να προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.

Δυναμική παρουσία στην ασφαλιστική πρακτόρευση από την Designia Insurance Agents
Στο δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου Eurolife FFH περιλαμβάνεται, πλέον, και η εταιρεία με την επωνυμία «Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων» και τον Στο δυναμικό των εταιρειών του Ομίλου Eurolife FFH περιλαμβάνεται και η εταιρεία με την επωνυμία «Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων» και τον διακριτικό τίτλο «Designia Insurance Agents». Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των ανθρώπων που τη στελεχώνουν, σε συνδυασμό με το ότι συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της αγοράς, εξασφαλίζουν για κάθε πελάτη της αδιάλειπτη εξυπηρέτηση, με ποιότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια.

Αναπτυσσόμενες και κερδοφόρες δραστηριότητες στη Ρουμανία
Από το 2007 η δραστηριότητά μας εκτείνεται στη Ρουμανία, με τις εταιρείες Eurolife FFH Asigurari de Viata και Eurolife FFH Asigurari Generale. Οι εταιρείες Eurolife FFH Asigurari επίσης ανήκουν στον Όμιλο Eurolife FFH και διαθέτουν ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το site της Eurolife FFH Asigurari.

Οι εγκαταστάσεις του Ομίλου Eurolife FFH

Το συγκρότημα των κτιρίων είναι μισθωμένο ολοσχερώς από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Eurolife FFH, αποτελώντας την έδρα των γραφείων τους. Κύριο περιουσιακό στοιχείο της αποτελεί το κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου 33-35 & Κοραή 6-10, αποτελούμενο από διώροφο νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο και μοντέρνο πολυώροφο κτίριο. Η Διεθνής Κτηματική Α.Ε., μέλος του Ομίλου από το 2015, δραστηριοποιείται από το 1994 στην αγορά κτιρίων και οικοπέδων και γενικότερα εδαφικών εκτάσεων για την οικοδόμηση αστικών γραφείων, επαγγελματικών γραφείων και κατοικιών. 


Οικονομικά Μεγέθη 2023

Προετοιμάζουμε την επόμενη ημέρα του Ομίλου στην Ελλάδα και τη Ρουμανία επενδύοντας:
€653,4 εκ.
Ίδια κεφάλαια
€392,5 εκ.
Αποζημιώσεις
€142,3 εκ.
Κέρδη προ φόρων
€5,4 εκ.
Λειτουργικά κέρδη προ φόρων
€3,7 δισ.
Σύνολο ενεργητικού
€618,8 εκ.
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
*Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών, καθώς και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία.