Δράσεις

Η συνεργασία μας με την ethelon έχει ως σκοπό να βελτιώσει την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Συμπράττουμε με την ethelon, αναπτύσσοντας μαζί μια σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη από τη συμμετοχή και τη βοήθειά μας. Για εμάς, η προσφορά στην κοινωνία είναι βασικό συστατικό του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε.

Εστιάζοντας στην ουσία των πραγμάτων, πιστεύουμε ότι κάθε δράση μας μπορεί να επιστρέψει αξία στο σύνολο της ζωής των ανθρώπων. Η συνεργασία μας με την ethelon έχει ως στόχο να αναδείξει τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά.

Μαζί, στηρίζουμε σύγχρονες ΜΚΟ που έχουν ανάγκη από βοήθεια, προκειμένου να φέρουν εις πέρας το κοινωνικό τους έργο. Πιστεύουμε ότι η προσφορά του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά μπορεί να κάνει τη διαφορά στη ζωή ενός συνανθρώπου μας. Γι’ αυτό και υλοποιούμε δράσεις από κοινού, συνεισφέροντας πρακτικά στην υποστήριξη διαφορετικών σκοπών.