Εταιρική Διακυβέρνηση

Δείτε την εταιρική μας δομή

 • Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών
  1. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  2. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
  3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  4. Ευθύμιος Βιδάλης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  5. Alberto Lotti, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  6. Wade Sebastian Burton, Μη εκτελεστικό μέλος
  7. Ιωάννης Σεραφειμίδης, Μη εκτελεστικό μέλος
  8. Θεόδωρος Καλαντώνης, Μη εκτελεστικό μέλος
  9. Νικόλαος Δελένδας, Εκτελεστικό μέλος
  10. Αμαλία Μόφορη, Εκτελεστικό μέλος
  11. Βασίλειος Νικηφοράκης, Εκτελεστικό μέλος

   

  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων
  1. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  2. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
  3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  4. Alberto Lotti, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος
  5. Wade Sebastian Burton, Μη εκτελεστικό μέλος
  6. Ιωάννης Σεραφειμίδης, Μη εκτελεστικό μέλος
  7. Θεόδωρος Καλαντώνης, Μη εκτελεστικό μέλος
  8. Νικόλαος Δελένδας, Εκτελεστικό μέλος
  9. Αμαλία Μόφορη, Εκτελεστικό μέλος
  10. Βασίλειος Νικηφοράκης, Εκτελεστικό μέλος

   

  Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεσιτείας Ασφαλίσεων 
  1. Θεόδωρος Καλαντώνης, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Άννα Τρύφων, Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
  3. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Μη εκτελεστικό μέλος

   

  Designia Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτόρευσης Ασφαλίσεων  
  1. Βασίλειος Νικηφοράκης, Πρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος
  2. Γεώργιος Κεφάλας, Αντιπρόεδρος,  Μη εκτελεστικό μέλος
  3. Άννα Τρύφων, Μη εκτελεστικό μέλος
  4. Νικόλαος Κάρκουλας, Εκτελεστικό μέλος
  5. Σπυρίδων Τραπεζόντας, Εκτελεστικό μέλος

   

  Διεθνής Κτηματική ΑΕ
  1. Χρήστος Τζουβελέκης, Πρόεδρος
  2. Βύρων Σοφός, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Σπυρίδων Αθανίτης, Μέλος
   
 • Επιτροπές ελέγχου:
  Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Ευθύμιος Βιδάλης, Μέλος
  3. Alberto Lotti, Μέλος
  4. Wade Sebastian Burton, Μέλος


  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 

  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Alberto Lotti, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος


  Επιτροπές Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων:
  Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών

  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Ευθύμιος Βιδάλης, Μέλος
  3. Alberto Lotti, Μέλος
  4. Wade Sebastian Burton, Μέλος


  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 

  1. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Πρόεδρος
  2. Alberto Lotti, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος

  Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων, Ενεργητικού-Παθητικού και Επενδύσεων:
  Eurolife FFH Insurance Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής
  Eurolife FFH Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων 
  1. Alberto Lotti, Πρόεδρος
  2. Άγγελος Ανδρουλιδάκης, Μέλος
  3. Wade Sebastian Burton, Μέλος
  4. Αμαλία Μόφορη, Μέλος
  5. Βασίλειος Νικηφοράκης, Μέλος
  6. Παναγιώτης Γεωργόπουλος, Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου
  7. Σπυρίδων Αθανίτης, Μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου