Ομαδική Ασφάλιση

Ένας οδηγός με συμβουλές και προτάσεις σε θέματα που αφορούν την προστασία και ανάπτυξη της επιχείρησής σου.

Ομαδική Ασφάλιση

Ομαδική Ασφάλιση

Ποια είναι τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας;

Ποια είναι τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας;

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλες οι εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες εταιρειών που έχουν και λιγότερους από 50 εργαζόμενους, οφείλουν να διαθέτουν ιατρό εργασίας, ο οποίος αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα μέσα στην εταιρεία.