Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί σημαντικό όπλο και για τις μικρές επιχειρήσεις

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση

Οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης και πολύ συχνά το όφελος της επιχείρησης είναι συνδεδεμένο με την οικονομική υγεία του εργαζόμενου. Όμως με την κρίση που βιώνουν τον τελευταίο καιρό οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρές, θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι είναι αδύνατον να προστεθούν και άλλα κόστη στην επιχείρηση. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε επένδυση που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού περιβάλλοντος οδηγεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και ωφελεί και την επιχείρηση μαζί με τον εργαζόμενο. 

Ένας τρόπος για να δημιουργήσεις ασφαλές περιβάλλον και να δώσεις κίνητρο στους εργαζόμενους είναι η ομαδική ιδιωτική ασφάλιση, η οποία έχει γνωρίσει ιδιαίτερη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός εργαζόμενων με ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης έχει ξεπεράσει τις 800.000.

Αν πιστεύεις ότι είναι κάτι που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μόνο οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, θα θέλαμε να σου αλλάξουμε γνώμη. Ας δούμε όμως πρώτα τι ακριβώς είναι η ομαδική ασφάλιση και τι προσφέρει.

Τι είναι η ομαδική ασφάλιση σε μια επιχείρηση

Η ομαδική ασφάλιση αναφέρεται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτει μια επιχείρηση με μια ασφαλιστική εταιρεία για να προσφέρει κάλυψη στους εργαζόμενους της (και σε εξαρτώμενα μέλη, όπως το/την σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του εργαζόμενου). Το ασφάλιστρο είτε επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου τον εργοδότη είτε ο εργοδότης πληρώνει μόνο για τον εργαζόμενο και αυτός πληρώνει επιπλέον για τα εξαρτώμενα μέλη που θέλει να προσθέσει στο ομαδικό συμβόλαιο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες ομαδικών συμβολαίων, τα συμβόλαια ζωής και υγείας και τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια.

Ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και υγείας συνήθως προσφέρει μια ευρεία σειρά από καλύψεις που έχουν να κάνουν με: νοσοκομειακή περίθαλψη (νοσηλεία) και εξωνοσοκομειακή πρόληψη (διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις), επιδόματα, καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος, και άλλα. Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων έχουν σκοπό τη μείωση του άγχους, είτε αυτό προέρχεται από την έλλειψη ρευστότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, είτε από την αδυναμία επίτευξης σημαντικών οικονομικών στόχων για τους ίδιους του εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης δεν είναι μόνο «προνόμιο» των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων καθώς αφορά επιχειρήσεις που είναι από 10 άτομα και πάνω. Στην Ελλάδα, περίπου 24.000 επιχειρήσεις (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ) απασχολούν 11-50 εργαζόμενους και άρα είναι κατάλληλες για να παρέχουν ομαδική ασφάλιση. Μια τέτοια κίνηση θα προσφέρει σημαντικά οφέλη και στον εργαζόμενο αλλά και στην επιχείρηση.

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης

Για μία επιχείρηση, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα σύγχρονο «εργαλείο» δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος με τη σειρά του, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη όπως για παράδειγμα, να συμπληρώσει τις συρρικνωμένες παροχές της κοινωνικής ασφάλισης ενισχύοντας έμμεσα το εισόδημά του καθώς για την παροχή της ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης δεν γίνεται παρακράτηση εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα οφέλη προς τον εργαζόμενο

Συμπλήρωση της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Καθώς ο δημόσιος τομέας υγείας καλύπτει ανάγκες, ο ιδιωτικός μπορεί να ανταποκρίνεται στη ζήτηση, όπως είχε αναφέρει ο Βρετανός ερευνητής R. Klein. Έτσι, μέσα από ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας, ο εργαζόμενος θωρακίζει την υγεία τη δική του και της οικογένειάς του, αποκτώντας πρόσβαση και σε ιδιωτικές δομές περίθαλψης.

Οικογενειακή κάλυψη

Πολλά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να προσθέσουν και εξαρτώμενα μέλη, επεκτείνοντας την προστασία και στην οικογένεια του εργαζόμενου.

Ηθικό και οικονομικό κίνητρο 

Μια τέτοια παροχή αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον εργαζόμενο, καθώς τον απαλλάσσει ως ένα βαθμό από επιπλέον κόστη που έχουν να κάνουν με την υγεία. Αυτό μειώνει το άγχος της καθημερινότητας, ενώ ενισχύει και τη σχέση που έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Τα οφέλη προς την επιχείρηση

Παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους

Σε μια εποχή που είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους (πχ αυξήσεις), η παροχή ενός ομαδικού προγράμματος ασφάλισης υγείας αποτελεί μία καλή παροχή προς τον εργαζόμενο με χαμηλό κόστος για τον εργοδότη καθώς σε αντίθεση με μία αύξηση στις μικτές αποδοχές, δεν υπάρχει παρακράτηση υπέρ τρίτων.

Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Καθώς το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, η παροχή αυτή βοηθά στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος ίσης μεταχείρισης αλλά και σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρία. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο πιστοί προς την επιχείρηση και αυτό βοηθά στην διατήρηση ικανών στελεχών. 

Δημιουργία θετικής φήμης και κύρους

Στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσελκύσει νέα στελέχη με ικανότητες και ταλέντο, η παροχή ασφάλισης υγείας αποτελεί και εδώ σημαντικό κίνητρο. Η παροχή αυτή βελτιώνει τη φήμη της επιχείρησης και δείχνει και προς τα έξω ότι δίνει αξία στους εργαζόμενούς της.

Ενίσχυση της οικονομικής ευεξίας των εργαζομένων μέσα από τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας

Η οικονομική ευεξία είναι μια σημαντική πτυχή για τη ζωή όλων μας και αφορά στη δυνατότητα επίτευξης βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων οικονομικών στόχων. Όταν η σχέση με τα χρήματα δεν είναι καλή - δεν μπορούμε ανταπεξέλθουμε σε απρόοπτα έξοδα της καθημερινότητας και αδυνατούμε να επιτύχουμε μακροχρόνιους στόχους -  αυτό αποτελεί μία επιπλέον πηγή άγχους με αποτέλεσμα να απειλείται η ψυχική μας υγεία. Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης βοηθούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την οικονομική τους ευεξία και να εξασφαλίσουν ένα καλό βιοτικό επίπεδο, τώρα και στο μέλλον, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Όπως προαναφέρθηκε η ομαδική ασφάλιση μπορεί να αφορά σε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα ασφάλισης υγείας, ή και τα δύο μαζί:

  • Ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα βοηθά έναν εργαζόμενο να επιτύχει έναν σημαντικό μακροχρόνιο στόχο: αυτόν της δημιουργίας κεφαλαίου για τα χρόνια της σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά σε βάθος χρόνου τον εργαζόμενο να συμπληρώσει την παροχή που θα λαμβάνει από το κράτος, χωρίς ωστόσο να γίνεται παρακράτηση φορολογείται από το μισθό του.
  • Τα προγράμματα Ομαδικών ασφαλειών ζωής και υγείας δίνουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή και να αναβαθμίσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης έχοντας παράλληλα αρκετές από τις καλύψεις ενός ιδιωτικού ατομικού προγράμματος υγείας. Η επιχείρηση εξασφαλίζει έτσι άμεση ανταποδοτικότητα στον εργαζόμενο, για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, με χαμηλό κόστος συγκριτικά με άλλες παροχές (όπως για παράδειγμα αύξηση μισθού). Παράλληλα, η επιχείρηση συμμετέχει ελεύθερα, ανάλογα με ποσό που έχει προϋπολογίσει να δαπανήσει και η παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων με συνέπεια να μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε. 

Προγράμματα όπως ομαδικές ασφάλειες ζωής και υγείας της Eurobank, παρέχουν σημαντικές καλύψεις όπως:

  • Νοσοκομειακή περίθαλψη: απευθείας κάλυψη εξόδων (ανάλογα με το ανώτατο όριο του προγράμματος) σε περίπτωση νοσηλείας σε δίκτυο συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
  • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: παροχή διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένο πανελλαδικό δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων.
  • Επιδόματα: παροχή επιδομάτων σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.
  • Ασφάλιση απώλειας ζωής: απόδοση συγκεκριμένου κεφαλαίου σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Το κόστος είναι ιδιαίτερα προσιτό για την επιχείρηση, καθώς καλύπτει ένα ετήσιο ποσό για κάθε εργαζόμενο το οποίο δεν φορολογείται. Μάλιστα, η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει φορολογικά οφέλη και έκπτωση δαπανών.

Ενδεικτικά, ο εργοδότης πληρώνει 323€ για τον Εργαζόμενο, ενώ με ένα επιπλέον κόστος από τον εργαζόμενο, μπορεί να προσθέσει και εξαρτώμενα μέλη έτσι ώστε η ασφάλεια να καλύπτει όλη την οικογένεια (ενδεικτικά 302€ για την προσθήκη ενός εξαρτώμενου μέλους ή 646€ για την προσθήκη όλων των μελών της οικογένειας).

 

Βλέπουμε λοιπόν πως η ομαδική ασφάλιση υγείας δεν είναι μόνο προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων. Έχει σημαντικά οφέλη τα οποία μπορούν να πετύχουν και οι πιο μικρές επιχειρήσεις, χωρίς πολύ μεγάλο κόστος. Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν  μια ανάσα στους εργαζόμενους και τους απαλλάσσουν από το καθημερινό οικονομικό άγχος των έκτακτων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν.

Δες περισσότερα για τις Ομαδικές Ασφάλειες Ζωής και Υγείας

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας