Ομαδική Ασφάλιση και Προνόμια Προσωπικού

Γιατί το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι οι άνθρωποί της

Η ομαδική ασφάλιση δημιουργεί θετικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης για επιχειρήσεις και εργαζομένους 
Η ομαδική ασφάλιση δημιουργεί θετικό περιβάλλον στις επιχειρήσεις - eurolife blog

Η τελευταία διετία, με την πανδημία του Covid-19, αλλά και η περίοδος πριν από αυτήν, με την οικονομική κρίση, έφεραν πολλές και μεγάλες αλλαγές στις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Από μειώσεις μισθών, δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, τηλεργασία και παύση εργασιών, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα για το μέλλον και την υγεία των ίδιων των εργαζομένων και των οικογενειών τους, οι εξελίξεις ήταν σημαντικές.

Η παρούσα κατάσταση αναδεικνύει ακόμα περισσότερο το πόσο σημαντική είναι η ευεξία και ευημερία των εργαζομένων για να λειτουργήσει σωστά μια επιχείρηση, αλλά και το πόσο πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων, όποιο κι αν είναι το μέγεθος της πρώτης.

Εργαζόμενοι που δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το αν η οικογένειά τους τα βγάζει πέρα και που δεν χρειάζεται να σκέφτονται αν θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αν και όταν τις χρειαστούν, είναι εργαζόμενοι που έχουν περισσότερη ενέργεια και όρεξη να αφιερώσουν στην εργασία τους.

Εδώ παίζει κεντρικό ρόλο η ομαδική ασφάλιση, που είναι το θέμα του σημερινού μας άρθρου.

Τι είναι η ομαδική ασφάλιση εργαζομένων

Σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός εργαζόμενων με ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης έχει ξεπεράσει τις 800.000. Μάλιστα, στα τέλη του 2019 ανακοινώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και υγείας που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, από τον όμιλο Σκλαβενίτης. Το ασφαλιστήριο αυτό αφορούσε 24.000 εργαζόμενους του ομίλου.

Η ομαδική ασφάλιση αναφέρεται σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που συνάπτει μια επιχείρηση με μια ασφαλιστική εταιρεία για να προσφέρει κάλυψη στους εργαζόμενους της (και σε εξαρτώμενα μέλη, όπως τον/την σύζυγο και τα ανήλικα τέκνα του εργαζόμενου). Το ασφάλιστρο είτε επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου τον εργοδότη είτε ο εργοδότης πληρώνει μόνο για τον εργαζόμενο και εκείνος με τη σειρά του πληρώνει επιπλέον για τα εξαρτώμενα μέλη που θέλει να προσθέσει στο ομαδικό συμβόλαιο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες ομαδικών συμβολαίων, τα συμβόλαια ζωής και υγείας και τα συνταξιοδοτικά συμβόλαια.

  • Τα προγράμματα Ομαδικών ασφαλειών ζωής και υγείας δίνουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή και να αναβαθμίσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης έχοντας παράλληλα αρκετές από τις καλύψεις ενός ιδιωτικού ατομικού προγράμματος υγείας. Η επιχείρηση εξασφαλίζει έτσι άμεση ανταποδοτικότητα στον εργαζόμενο, για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, με χαμηλό κόστος συγκριτικά με άλλες παροχές (όπως για παράδειγμα αύξηση μισθού). Παράλληλα, η επιχείρηση συμμετέχει ελεύθερα, ανάλογα με ποσό που έχει προϋπολογίσει να δαπανήσει και η παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων με συνέπεια να μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε.
  • Ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα βοηθά έναν εργαζόμενο να επιτύχει έναν σημαντικό μακροχρόνιο στόχο: αυτόν της δημιουργίας κεφαλαίου για τα χρόνια της σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά σε βάθος χρόνου τον εργαζόμενο να συμπληρώσει την παροχή που θα λαμβάνει από το κράτος, χωρίς ωστόσο να γίνεται παρακράτηση φορολογείται από το μισθό του.

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης δεν είναι μόνο «προνόμιο» των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων καθώς αφορούν και επιχειρήσεις που αποτελούνται από 10 άτομα και πάνω. Στην Ελλάδα, περίπου 24.000 επιχειρήσεις (στοιχεία ΕΡΓΑΝΗ) απασχολούν 11-50 εργαζόμενους και άρα είναι κατάλληλες για να παρέχουν ομαδική ασφάλιση. Μια τέτοια κίνηση θα προσφέρει σημαντικά οφέλη και στον εργαζόμενο αλλά και στην επιχείρηση.

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης

Για μια επιχείρηση, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα σύγχρονο «εργαλείο» δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος με τη σειρά του, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη όπως για παράδειγμα, να συμπληρώσει τις συρρικνωμένες παροχές της κοινωνικής ασφάλισης ενισχύοντας έμμεσα το εισόδημά του καθώς για την παροχή της ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης δεν γίνεται παρακράτηση εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα οφέλη προς τον εργαζόμενο

Συμπλήρωση της δημόσιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Μέσα από ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας, ο εργαζόμενος θωρακίζει την υγεία τη δική του και της οικογένειάς του, αποκτώντας πρόσβαση και σε ιδιωτικές δομές περίθαλψης.

Οικογενειακή κάλυψη

Πολλά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να προσθέσουν και εξαρτώμενα μέλη, επεκτείνοντας την προστασία και στην οικογένεια του εργαζόμενου.

Ηθικό και οικονομικό κίνητρο

Μια τέτοια παροχή αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον εργαζόμενο, καθώς τον απαλλάσσει ως ένα βαθμό από επιπλέον κόστη που έχουν να κάνουν με την υγεία. Αυτό μειώνει το άγχος της καθημερινότητας, ενώ ενισχύει και τη σχέση που έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Τα οφέλη προς την επιχείρηση

Παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους

Σε μια εποχή που είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα στους εργαζόμενους (π.χ. αυξήσεις), η παροχή ενός ομαδικού προγράμματος ασφάλισης υγείας αποτελεί μια καλή παροχή προς τον εργαζόμενο με χαμηλό κόστος για τον εργοδότη καθώς σε αντίθεση με μια αύξηση στις μικτές αποδοχές, δεν υπάρχει παρακράτηση υπέρ τρίτων.

Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος

Καθώς το πρόγραμμα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, η παροχή αυτή βοηθά στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος ίσης μεταχείρισης αλλά και σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρία. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο πιστοί προς την επιχείρηση και αυτό βοηθά στην διατήρηση ικανών στελεχών.

Δημιουργία θετικής φήμης και κύρους

Στην προσπάθεια της επιχείρησης να προσελκύσει νέα στελέχη με ικανότητες και ταλέντο, η παροχή ασφάλισης υγείας αποτελεί και εδώ σημαντικό κίνητρο. Η παροχή αυτή βελτιώνει τη φήμη της επιχείρησης και δείχνει και προς τα έξω ότι δίνει αξία στους εργαζόμενούς της.

Δημιουργήστε ένα θετικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον με τα προγράμματα της Eurolife FFH

H Eurolife FFH παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων για επιχειρήσεις, με στόχο τη μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας που έχει δημιουργήσει η υποχώρηση της κοινωνικής προστασίας, τόσο στην υγεία όσο και στη σύνταξη. Τα προγράμματα διακρίνονται από ευελιξία και διαφάνεια, έτσι ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, όποιο κι αν είναι το μέγεθός της.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα: τα προγράμματα αυτά είναι από τις πιο σημαντικές παροχές που μπορείτε να προσφέρετε στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς στηρίζει τους εργαζόμενους στην προσπάθεια αποταμίευσης για το μέλλον.

Ομαδικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας: μία ακόμα εξαιρετικά σημαντική παροχή που προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο ανθρώπινο δυναμικό κάθε επιχείρησης. Τα προγράμματα καλύπτουν ασφάλεια ζωής, νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και πρόληψη (διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, κ.α.).

 

Με την υιοθέτηση ενός ομαδικού προγράμματος ασφάλισης στην εργασία, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη κοινότητα που θα τους στηρίξει στις δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Έτσι δημιουργείται ένα ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας που συμβάλλει στη θετική προσέγγιση και την αύξηση της παραγωγικότητας.

 

Δες παροχές της ομαδικής ασφάλισης

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας