Προστάτεψε το προσωπικό της επιχείρησής σου

Ομαδική Ασφάλιση & Προνόμια Προσωπικού

Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν στελέχη και τι μπορούν να κάνουν

Ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό των μικρών επιχειρήσεων 
eurolife blog - header- business people sitting in a meeting room

Η εργασία αλλάζει και επηρεάζεται από τις συνθήκες της επικαιρότητας αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας ήταν η προσαρμογή της εργασίας στις συνθήκες της πανδημίας.

Η τηλεργασία, η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, η αύξηση και μείωση δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους ήταν μερικοί μόνο από τους τρόπους με τους οποίους άλλαξε η εργασία μέσα σε μία διετία. Αυτό δεν συνέβη μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις ή πολυεθνικές, αλλά επηρέασε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που εκπροσωπούν συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

Οι μικρομεσαίες και οι start up επιχειρήσεις στην Ελλάδα με αριθμούς

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που διαθέτουν πολύ μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, οι ΜμΕ φτάνουν το 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων και καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 19,3% του ΑΕΠ και το 87% της απασχόλησης σε επιχειρήσεις.

Με βάση στοιχεία της Small Business Act (SBA) για την Ελλάδα, το 2017 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κάλυπταν σχεδόν έξι στις 10 θέσεις εργασίας (57,1%), υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της ΕΕ. Μάλιστα, την περίοδο 2015-2017, οι ΜμΕ είχαν σημειώσει αύξηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας που έφτανε το 10,7%. 

Τι είναι οι startup επιχειρήσεις;

Σε αυτό το επιχειρηματικό τοπίο παίζουν σημαντικό ρόλο και οι startup, οι νεοφυείς μικρές επιχειρήσεις με κατά κύριο λόγο τεχνολογικό χαρακτήρα και ευελιξία. Την τελευταία δεκαετία και κάτι τις ακούμε όλο και περισσότερο, καθώς μερικές από αυτές έχουν εξελιχθεί και μεγαλώσει πολύ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα με υψηλά κριτήρια και παροχές για τους εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις αυτές συνήθως ξεκινούν με μικρό και ευέλικτο χαρακτήρα, με λίγους εξειδικευμένους εργαζόμενους. Καθώς επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και λαμβάνουν επενδύσεις, αυξάνουν και τον αριθμό του προσωπικού.

Είναι πολύ πιθανό να είσαι εργαζόμενος σε μικρομεσαία επιχείρηση, να έχεις τη δική σου μικρομεσαία επιχείρηση, ή να γνωρίζεις κάποιον που έχει ή εργάζεται σε μια τέτοια επιχείρηση. Ειδικά αν είσαι ιδιοκτήτης ΜμΕ, θα γνωρίζεις τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, μία εκ των οποίων είναι η έλλειψη προσωπικού.

Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο μιας επιχείρησης, αξίζει να δούμε κάποια στοιχεία για το γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό και τι μπορούν να κάνουν για να στηρίξουν την ευεξία των εργαζομένων και άρα και την καλή λειτουργία της επιχείρησης.

Γιατί οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προσωπικό

Μετά από τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και τη διετία της πανδημίας πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να βρουν και να διατηρήσουν το προσωπικό τους. Οι δυσκολίες αυτές δεν περιορίζονται σε λίγους μόνο κλάδους αλλά είναι εμφανείς σε μεγάλο μέρος της αγοράς.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Νικολάου, καθηγητή Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε άρθρο του στην Καθημερινή, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι για αυτές τις δυσκολίες:

 • Το δημογραφικό πρόβλημα: παρότι η υπογεννητικότητα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ανεπτυγμένες χώρες, στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται και λόγω του brain drain και της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ως αποτέλεσμα έχει μειωθεί το ανθρώπινο, παραγωγικό δυναμικό στη χώρα.
 • Οι χαμηλοί μισθοί: οι ανταγωνιστικοί μισθοί και οι παροχές από την πλευρά των εργοδοτών αποτελούν σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης του προσωπικού. Ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον με ασφάλεια και σταθερότητα έχει μεγάλη σημασία για τη διατήρηση αλλά και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η ανάγκη για κατάρτιση: με τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν, κάποια επαγγέλματα αλλάζουν ραγδαία και υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση και επανακατάρτιση έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον εκάστοτε κλάδο.
 • Η επιρροή της πανδημίας: οι συνέπειες της πανδημίας έχουν έρθει για να μείνουν και φέρνουν μεγάλες αλλαγές και στο περιβάλλον της εργασίας. Καθώς εμφανίστηκαν πιο ευέλικτοι τρόποι εργασίας (τηλεργασία, υβριδικά συστήματα, κλπ), άλλαξαν και οι προτεραιότητες των εργαζομένων, οι οποίοι αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία, καθοδήγηση και υποστήριξη από τους εργοδότες.

Σε αυτό το κλίμα λοιπόν, πώς μπορεί ένας εργοδότης να εξασφαλίσει ένα καλό εργασιακό περιβάλλον και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού; Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να καλλιεργηθεί μια θετική κουλτούρα στην εργασία έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η προσέλκυση νέων εργαζομένων αλλά και η διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.

Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η ομαδική ασφάλιση, που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι μια λύση διαθέσιμη μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις με πολύ προσωπικό, καθώς αφορά επιχειρήσεις με προσωπικό 10 ατόμων και πάνω. 

Τα οφέλη της ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων

Για μία επιχείρηση, η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα σύγχρονο «εργαλείο» δημιουργίας θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο εργαζόμενος με τη σειρά του, μπορεί να αποκομίσει σημαντικά οφέλη όπως για παράδειγμα, να συμπληρώσει τις συρρικνωμένες παροχές της κοινωνικής ασφάλισης ενισχύοντας έμμεσα το εισόδημά του καθώς για την παροχή της ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης δεν γίνεται παρακράτηση εισφορών.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα οφέλη προς τον εργαζόμενο

 • Προστασία των εργαζομένων και των οικογενειών τους: ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας βοηθά τον εργαζόμενο να θωρακίσει την υγεία τη δική του και της οικογένειάς του,  αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερες δομές περίθαλψης.
 • Θωράκιση βιοτικού επιπέδου: έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση σε περίπτωση κάποιου απρόσμενου και ατυχούς συμβάντος.
 • Αύξηση παραγωγικότητας και δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης:  μια τέτοια παροχή απαλλάσσει τον εργαζόμενο ως ένα βαθμό από επιπλέον κόστη που έχουν να κάνουν με την υγεία. Αυτό μειώνει το άγχος της καθημερινότητας, ενώ ενισχύει και τη σχέση που έχει ο εργαζόμενος με την επιχείρηση.

Τα οφέλη προς την επιχείρηση

 • Παροχή κινήτρων προς τους εργαζόμενους: ένα ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης αποτελεί καλή παροχή προς τους εργαζόμενους με ικανοποιητικό κόστος για τον εργοδότη.
 • Δημιουργία θετικού εργασιακού περιβάλλοντος: η παροχή αυτή βοηθά στη δημιουργία ομαδικού πνεύματος ίσης μεταχείρισης αλλά και σχέσεων εμπιστοσύνης με την εταιρία. Οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο πιστοί προς την επιχείρηση και αυτό βοηθά στην διατήρηση ικανών στελεχών.
 • Δημιουργία θετικής φήμης και κύρους: η παροχή ομαδικού προγράμματος ασφάλισης αποτελεί σημαντικό κίνητρο και για την προσέλκυση νέων στελεχών, καθώς βελτιώνει τη φήμη της επιχείρησης.

Ενίσχυση των εργαζομένων μέσα από τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης υγείας της Eurolife FFH

Οι εργαζόμενοι αποτελούν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο μιας επιχείρησης, καθώς χωρίς αυτούς η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε και να αναπτυχθεί. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις επηρεάζουν και το προσωπικό, καθώς και οι εργαζόμενοι έχουν να βρουν λύσεις ενάντια στα ζητήματα της καθημερινότητας όπως είναι η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση, η πανδημία, και άλλα.

Οι οικονομικές δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ψυχική υγεία και ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Ένα από τα οφέλη των ομαδικών προγραμμάτων ασφάλισης, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι ότι βοηθούν τους εργαζόμενους να αυξήσουν την οικονομική τους ευεξία και να εξασφαλίσουν ένα καλό βιοτικό επίπεδο, τώρα και στο μέλλον, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης της Eurolife FFH προσφέρουν μια ευρεία σειρά προγραμμάτων με ευελιξία για να καλύπτονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων:

 • Ένα ομαδικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα βοηθά έναν εργαζόμενο να επιτύχει έναν σημαντικό μακροχρόνιο στόχο: αυτόν της δημιουργίας κεφαλαίου για τα χρόνια της σύνταξης. Πιο συγκεκριμένα, βοηθά σε βάθος χρόνου τον εργαζόμενο να συμπληρώσει την παροχή που θα λαμβάνει από το κράτος, χωρίς ωστόσο να γίνεται παρακράτηση φορολογείται από το μισθό του.
 • Τα προγράμματα Ομαδικών ασφαλειών ζωής και υγείας δίνουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να συμπληρώσει ή και να αναβαθμίσει τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης έχοντας παράλληλα αρκετές από τις καλύψεις ενός ιδιωτικού ατομικού προγράμματος υγείας. Η επιχείρηση εξασφαλίζει έτσι άμεση ανταποδοτικότητα στον εργαζόμενο, για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, με χαμηλό κόστος συγκριτικά με άλλες παροχές (όπως για παράδειγμα αύξηση μισθού). Παράλληλα, η επιχείρηση συμμετέχει ελεύθερα, ανάλογα με ποσό που έχει προϋπολογίσει να δαπανήσει και η παροχή δεν ενσωματώνεται στο μισθό των εργαζομένων με συνέπεια να μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε.

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν σημαντικές καλύψεις όπως:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη: απευθείας κάλυψη εξόδων (ανάλογα με το ανώτατο όριο του προγράμματος) σε περίπτωση νοσηλείας σε δίκτυο συμβεβλημένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη: παροχή διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων σε συμβεβλημένο πανελλαδικό δίκτυο ιατρών και διαγνωστικών κέντρων.
 • Επιδόματα: παροχή επιδομάτων σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.
 • Ασφάλιση απώλειας ζωής: απόδοση συγκεκριμένου κεφαλαίου σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας

Η ομαδική ασφάλιση υγείας δεν αποτελεί προνόμιο μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει μπορούν να ενισχύσουν και τις πιο μικρές επιχειρήσεις, προσφέροντας σταθερότητα και ασφάλεια στους εργαζόμενους. Επιπλέον, μια τέτοια παροχή ενδυναμώνει την ομαδικότητα και δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον στην επιχείρηση, βοηθώντας τους εργοδότες να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ικανό προσωπικό. Όταν εργαζόμενοι και εργοδότες αλληλοστηρίζονται όσον αφορά την αντιμετώπιση των δυσκολιών, οι επιχειρήσεις οφελούνται και ευημερούν. 

Ομαδική Ασφάλιση και Προνόμια Προσωπικού

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας