Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Αξία έχει να βλέπεις την επιχείρησή σου να μεγαλώνει με ασφάλεια

Η αξία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Και το τρίπτυχο της επιτυχίας
Eurolife blog - business owners

Μια επιχείρηση χρειάζεται να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως μικρομεσαία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα κριτήρια σχετίζονται με τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί, καθώς και με τα όρια του συνόλου του ισολογισμού ή του κύκλου εργασιών.

 

Η συνεχής υποστήριξη και αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται ψηλά σε προτεραιότητα για αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη.

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ας εξετάσουμε τα πιο χρήσιμα και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία, που αναδεικνύουν την αξία και τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν τον βασικό πυρήνα του εγχώριου οικονομικού χάρτη.

Λίγα λόγια για την Παγκόσμια Ημέρα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Η 27η Ιουνίου έχει οριστεί μετά από απόφαση του ΟΗΕ το 2017 ως η Παγκόσμια Ημέρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ως στόχο έχει την ανάδειξη της σημασίας που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από την Αργεντινή και υποστηρίχθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μικρών Επιχειρήσεων.

 

 

Χρήσιμα στατιστικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η ραχοκοκαλιά του ελληνικού επιχειρείν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας, δίνοντας έτσι αξία στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Στη χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αριθμός που αναλογεί στο 99,9% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων. (Πηγή: 2021 SME Country Fact Sheet Greece, ggb.gr)

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούν περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους. (Πηγή: 2021 SME Country Fact Sheet Greece, ggb.gr)

 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 94,6% των ελληνικών επιχειρήσεων. (Πηγή: 2021 SME Country Fact Sheets background document Greece, ggb.gr)

 

Το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση, τη νομοθεσία και τη γραφειοκρατία. (Πηγή: 2021 SME Country fact sheets background document Greece, ggb.gr)

 

20,8% των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνεργάζονται στενά με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. (Πηγή: 2021 SME Country fact sheets background document Greece, ggb.gr)

 

50% των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρίσκονται στο αρχικό στάδιο του ψηφιακού τους μετασχηματισμού. (Πηγή: 2021 SME Country fact sheets background document Greece, ggb.gr)

 

Μικρομεσαία επιχείρηση: Ποια είναι η συνταγή επιτυχίας;

 

Η συνταγή επιτυχίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στηρίζεται στο τρίπτυχο:

 

Δημιουργικότητα-Ανάλυση-Διαχείριση

 

Ας τα δούμε ένα-ένα.

Δημιουργικότητα

 

Η δημιουργικότητα είναι κοινό χαρακτηριστικό των επιτυχημένων επιχειρηματιών. Η δημιουργικότητα γεννά νέες ιδέες για μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα. Η δημιουργικότητα μπορεί επίσης να είναι καθοριστική στην επίλυση προβλημάτων με νέες και αποτελεσματικές λύσεις στις διάφορες προκλήσεις, που αναπόφευκτα προκύπτουν στην πορεία λειτουργίας μιας επιχείρησης.

 

Επιπλέον, η δημιουργικότητα είναι βασικό συστατικό του μάρκετινγκ και επηρεάζει τόσο το διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης, όσο και την αισθητική αλλά και το ύφος σε κάθε επαγγελματική επικοινωνία.

Αναλυτική σκέψη

 

Η αναλυτική σκέψη είναι εξίσου ζωτική για την επιχειρηματική επιτυχία. Περιλαμβάνει την ικανότητα αξιολόγησης πολύπλοκων καταστάσεων, την ερμηνεία των αριθμών και των δεδομένων, την πρόληψη κρίσεων και τη λήψη σωστών αποφάσεων. Επιχειρηματίες με ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες μπορούν να κάνουν την επιχείρηση πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική. Επιπλέον, η αναλυτική σκέψη μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων, επιτρέποντας στους επιχειρηματίες να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και να αναπτύσσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών.

 

Προνόησε για την επιχείρησή σου με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης επιχείρησης της Eurolife FFH που ασφαλίζει την επαγγελματική περιουσία, καλύπτει περιπτώσεις αστικής ευθύνης και προσφέρει cyber security για να προστατέψει την online δραστηριότητα της επιχείρησής σου.

Διαχείριση ανθρώπων

 

Η διαχείριση ανθρώπων, τέλος, είναι ένας ακόμα βασικός πυλώνας του τρίπτυχου επιτυχίας. Οι ικανοί ηγέτες μπορούν να κατευθύνουν τους εργαζόμενους προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, να καλλιεργούν θετική κουλτούρα, να ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας και να προωθούν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των ατόμων.

 

Η σωστή διαχείριση ανθρώπων μπορεί να βελτιώσει την ικανοποίηση των εργαζομένων, να συγκρατήσει τα ταλέντα εντός της επιχείρησης και να αυξήσει τη συνολική απόδοση. Ειδικά σε μια μικρομεσαία επιχείρηση όπου οι ρόλοι είναι συχνά πιο ευέλικτοι και οι πόροι περιορισμένοι, η ικανότητα να διαχειρίζεται κανείς αποτελεσματικά το προσωπικό είναι ακόμα πιο σημαντικό.

Μερικοί τρόποι για να αισθάνονται οι εργαζόμενοι ότι η επιχείρηση τους εκτιμά είναι:

  • τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης
  • οι κοινές ομαδικές δραστηριότητες
  • τα δώρα στα γενέθλια
  • τα bonus επίτευξης στόχων
  • η παροχή πρόσβασης σε πλατφόρμες με εκπαιδευτικό υλικό
  • ο δωρεάν καφές στο γραφείο

Συγκεκριμένα, η ομαδική ασφάλιση δημιουργεί θετικό περιβάλλον στον εργασιακό χώρο και έχει οφέλη τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τους εργαζόμενους.

Εσύ χρησιμοποιείς το τρίπτυχο επιτυχίας στην επιχείρησή σου; Με δημιουργικότητα, αναλυτική σκέψη και προστασία των ανθρώπων σου, η επιχείρησή σου μπορεί να ξεχωρίσει. Όταν υπάρχει ασφάλεια σε μια επιχείρηση, υπάρχει και ευημερία.

Προγράμματα ασφάλισης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Σχετικά άρθρα

Διαβάστε τα νεότερα άρθρα από το blog μας