Eurolife ERB Logo

Τι να κάνω σε περίπτωση που χρειαστώ...

Εξυπηρέτηση
Πελατων

210 93 03 800

sweet home smart στεγαστικού

Πρόγραμμα ασφάλισης ακινήτου και περιεχομένου σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο που καλύπτει από τους κινδύνους που απαιτεί το δάνειό σας και δυνατότητα επιλογής συμπληρωματικών καλύψεων για ολοκληρωμένη κάλυψη

Τι ζητάω

Να εξασφαλίσω με οικονομικό τρόπο την περιουσία μου σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας, επιλέγοντας τον συνδυασμό καλύψεων που ταιριάζει στις ανάγκες μου.

Τι μου εξασφαλίζει
 • Βασικές καλύψεις για την προστασία της περιουσίας μου σε περίπτωση ζημιάς:
  • Πυρκαγιά
  • Σεισμός
  • Πολιτικοί κίνδυνοι
  • Πτώση & πρόσκρουση
  • Έξοδα & αμοιβές
  • Κλοπή
  • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη
Αναλυτικά οι βασικές καλύψεις εδώ
  • Πυρκαγιά - κεραυνός (συμπεριλαμβανομένων ζημιών από βραχυκύκλωμα)
  • Καπνός από πυρκαγιά
  • Έκρηξη (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών του ιδίου του αντικειμένου από το οποίο προήλθε η έκρηξη μέχρι 3.000 ευρώ)
  • Σεισμός
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Πτώση δέντρων
  • Πρόσκρουση οχήματος ή τρένου
  • Πτώση αεροσκάφους
  • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι 15.000 ευρώ
  • Αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών μέχρι 5.000 ευρώ
  • Έξοδα δημοσίων αρχών μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
  • Κλοπή
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη μέχρι 30.000 ευρώ
 • Την Υπηρεσία επισκευής ζημιών Eurolife ERB Repair η οποία διατίθεται σε επιλεγμένα Αστικά Κέντρα. Κάνοντας χρήση συνεργείου της συγκεκριμένης υπηρεσίας, έχω εξάμηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και μείωση ενδεχόμενης απαλλαγής.
 • Αποζημίωση με εύκολες και σύντομες διαδικασίες, χωρίς ταλαιπωρία.
  • Η αποζημίωση για το ακίνητο υπολογίζεται σύμφωνα με το τρέχον κατασκευαστικό κόστος, ενώ για το περιεχόμενο καταβάλλεται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με αντίστοιχο καινούργιο.
  • Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η αποζημίωση καταβάλλεται εντός 10 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου της ζημιάς, δηλαδή την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο. 
 • Δυνατότητα επιλογής συμπληρωματικών καλύψεων ώστε να εξασφαλίσω πιο ολοκληρωμένη προστασία:
Αναλυτικά οι συμπληρωματικές καλύψεις εδώ
  • Πακέτο Ι
   • Κακόβουλες ενέργειες
   • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
   • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
   • Θραύση σωληνώσεων & έξοδα εντοπισμού μέχρι 1.300 ευρώ
   • Απώλεια νερού μέχρι 250 ευρώ
   • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
   • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 250 ευρώ
  • Πακέτο ΙΙ - Θραύσεις
   • Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.000 ευρώ
   • Θραύση ειδών υγιεινής μέχρι 1.000 ευρώ
   • Θραύση καθρεφτών & εσωτερικών γυάλινων επιφανειών μέχρι 1.000 ευρώ
  • Πακέτο ΙΙΙ - Αστική Ευθύνη
   • Οικογενειακή αστική ευθύνη μέχρι 50.000 ευρώ
   • Αστική ευθύνη από διαρροή νερών μέχρι 25.000 ευρώ
  • Πακέτο ΙV - Πρόσθετες καλύψεις περιεχομένου
   • Κάλυψη προσωρινής κατοικίας, έξοδα & ζημιές μεταφοράς μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου με μέγιστο ποσό 5.000 ευρώ
   • Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων μέχρι 10% του συνολικού κεφαλαίου με μέγιστο ποσό 30.000 ευρώ
   • Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 1.000 ευρώ
   • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών μέχρι 1.000 ευρώ
   • Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι 1.000 ευρώ
   • Προσωπικό Ατύχημα μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου με μέγιστο ποσό 5.000 ευρώ
  • Πακέτο V - Υπηρεσίες
   • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24 ώρες το 24 ωρο, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης όπως βλάβες υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βλάβες κλειδαριών και θραύσης υαλοπινάκων
   • Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας για εργασίες ανακαίνισης ή επισκευές
   • Νομική προστασία μέχρι 3.000 ευρώ
  • Μεμονωμένες λοιπές καλύψεις
   • Επέκταση κάλυψης σε αντικείμενα στο ύπαιθρο ή εντός βοηθητικών κτισμάτων όπως έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής μέχρι 2,5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου
   • Επέκταση κάλυψης σε υπαίθριες εγκαταστάσεις όπως βοηθητικά κτίσματα, μαντρότοιχους, πισίνες μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
   • Καθίζηση - κατολίσθηση εδάφους

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Πόσο κοστίζει

Από 1,38 ευρώ το κτίριο ανά 1.000 ευρώ κεφαλαίου ασφάλισης και ανάλογα με:

 • το εμβαδόν του ακινήτου μου
 • τη ζώνη σεισμικής δραστηριότητας
 • τη αξία του περιεχομένου της κατοικίας μου
 • τις συμπληρωματικές καλύψεις που θα επιλέξω
Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο
 • Με αυτόματη χρέωση στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου εάν το δάνειό μου είναι στην Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank εαν το δάνειό μου είναι σε άλλη τράπεζα
 • Με πάγια εντολή χρέωσης της χρεωστικής / πιστωτικής μου κάρτας Eurobank εάν το δάνειό μου είναι σε άλλη τράπεζα

Η καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 • κάθε 3 μήνες (για ελάχιστο ποσό δόσης 40 ευρώ)
 • κάθε 6 μήνες (για ελάχιστο ποσό δόσης 40 ευρώ)
 • κάθε 12 μήνες (για ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)

Τα προγράμματα της Eurolife ERB συμμετέχουν στην Επιστροφή.

Εφόσον επιλέξω να εξοφλήσω τα ασφάλιστρά μου με πάγια εντολή πληρωμής τους μέσω της πιστωτικής μου κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή, κερδίζω:

Τι πρέπει να κάνω

Να απευθυνθώ στο πλησιέστερο κατάστημα του δικτύου Eurobank ή Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος

Εργαλεία


 
Άλλα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι