Eurolife ERB Logo

Τι να κάνω σε περίπτωση που χρειαστώ...

Εξυπηρέτηση
Πελατων

210 93 03 800

MultiHome Ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα ασφάλισης ακινήτου και περιεχομένου σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο, με δυνατότητα επιλογής συμπληρωματικών καλύψεων για την ολοκληρωμένη προστασία της κατοικίας σας

Τι ζητάω

Ένα ευέλικτο πρόγραμμα που θα μπορώ να το διαμορφώσω σύμφωνα με τις ανάγκες μου και την οικονομική μου δυνατότητα.

Τι μου εξασφαλίζει
 • Βασικές καλύψεις για την προστασία της περιουσίας μου σε περίπτωση ζημιάς:
  • Πυρκαγιά
  • Σωληνώσεις
  • Φυσικές Καταστροφές
  • Θραύση
  • Πολιτικοί κίνδυνοι
  • Πτώση & Πρόσκρουση
  • Έξοδα & Αμοιβές
  • Κλοπή & σχετικές Ζημιές
  • Αστική Ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη
Αναλυτικά οι βασικές καλύψεις εδώ
  • Πυρκαγιά - κεραυνός (συμπεριλαμβανομένων και ζημιών από βραχυκύκλωμα)
  • Καπνός από πυρκαγιά
  • Έκρηξη (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών του ιδίου του αντικειμένου από το οποίο προήλθε η έκρηξη μέχρι 3.000 ευρώ)
  • Διαρροή νερού από σωληνώσεις
  • Θραύση σωληνώσεων & έξοδα εντοπισμού μέχρι 1.000 ευρώ
  • Απώλεια νερού μέχρι 250 ευρώ
  • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
  • Θραύση υαλοπινάκων μέχρι 1.000 ευρώ
  • Θραύση καθρεφτών & εσωτερικών γυάλινων επιφανειών μέχρι 1.000 ευρώ
  • Θραύση ειδών υγιεινής μέχρι 1.000 ευρώ
  • Κακόβουλες ενέργειες
  • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Πρόσκρουση οχήματος ή τρένου
  • Πτώση αεροσκάφους
  • Έξοδα άντλησης υδάτων μέχρι 500 ευρώ
  • Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων μέχρι 25.000 ευρώ
  • Αμοιβές αρχιτεκτόνων-μηχανικών μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
  • Έξοδα Δημοσίων Αρχών μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
  • Ενοίκιο προσωρινής κατοικίας ή απώλεια ενοικίων μέχρι 10% του συνολικού ασφαλισμένου κεφαλαίου με μέγιστο ποσό 30.000 ευρώ
  • Κλοπή
  • Ζημιές κτιρίου από διάρρηξη μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
  • Αντικατάσταση κλειδαριών μέχρι 250 ευρώ
  • Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά ή έκρηξη μέχρι 30.000 ευρώ
 • Την Υπηρεσία επισκευής ζημιών Eurolife ERB Repair η οποία διατίθεται σε επιλεγμένα Αστικά Κέντρα. Κάνοντας χρήση συνεργείου της συγκεκριμένης υπηρεσίας, έχω εξάμηνη εγγύηση καλής εκτέλεσης εργασιών και μείωση ενδεχόμενης απαλλαγής.
 • Αποζημίωση με εύκολες και σύντομες διαδικασίες, χωρίς ταλαιπωρία.
  • Η αποζημίωση για το ακίνητο υπολογίζεται σύμφωνα με το τρέχον κατασκευαστικό κόστος, ενώ για το περιεχόμενο καταβάλλεται το ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειμένου με αντίστοιχο καινούργιο.
  • Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημιάς η αποζημίωση καταβάλλεται εντός 10 ημερών από το κλείσιμο του φακέλου της ζημιάς, δηλαδή την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον ασφαλισμένο. 
  • Πακέτο Ι - Πρόσθετες Καλύψεις Περιεχομένου
   • Κάλυψη σε προσωρινή κατοικία, έξοδα & ζημιές μεταφοράς μέχρι 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου με μέγιστο ποσό 5.000 ευρώ
   • Αλλοίωση τροφίμων μέχρι 1.200 ευρώ
   • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών μηχανών μέχρι 1.200 ευρώ
   • Τυχαία ζημιά ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι 1.200 ευρώ
   • Προσωπικό ατύχημα μέχρι 10% του ασφαλισμενου κεφαλαίου περιεχομένου με μέγιστο ποσό 5.000 ευρώ
  • Πακέτο ΙΙ - Αστική Ευθύνη σε περίπτωση που προκαλέσετε άθελά σας ζημιά ή βλάβη προς τρίτους
   • Οικογενειακή αστική ευθύνη μέχρι 50.000 ευρώ
   • Αστική ευθύνη από διαρροή νερών μέχρι 25.000 ευρώ
  • Πακέτο ΙΙΙ - Υπηρεσίες
   • Υπηρεσία άμεσης επέμβασης 24 ώρες το 24 ωρο, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης όπως βλάβες υδραυλικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βλάβες κλειδαριών και θραύσης υαλοπινάκων
   • Συμβουλευτική υπηρεσία βοήθειας για εργασίες ανακαίνισης ή επισκευές
   • Νομική προστασία μέχρι 3.000 ευρώ
  • Μεμονωμένες Λοιπές καλύψεις
   • Σεισμός
   • Καθίζηση - κατολίσθηση εδάφους
   • Επέκταση κάλυψης σε αντικείμενα στο ύπαιθρο ή εντός βοηθητικών κτισμάτων όπως έπιπλα κήπου και εργαλεία κηπουρικής μέχρι 2,5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου περιεχομένου
   • Επέκταση κάλυψης σε υπαίθριες εγκαταστάσεις όπως βοηθητικά κτίσματα, μαντρότοιχους, πισίνες μέχρι 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου

Όλες οι προαναφερόμενες καλύψεις παρέχονται σύμφωνα με τους όρους του Ασφαλιστηρίου.

Πόσο κοστίζει

Από 0,7 ευρώ το κτίριο ανά 1000 ευρώ κεφαλαίου ασφάλισης (χωρίς κάλυψη σεισμού) και ανάλογα με:

 • το εμβαδόν του ακινήτου μου
 • τη ζώνη σεισμικής δραστηριότητας
 • τη αξία του περιεχομένου της κατοικίας μου
 • τις συμπληρωματικές καλύψεις που θα επιλέξω
Πώς καταβάλλεται το ασφάλιστρο
 • Με καταβολή μετρητών σε κατάστημα της Eurobank, Alpha Bank, Εθνική, Πειραιώς
 • Με πάγια εντολή χρέωσης του τραπεζικού μου λογαριασμού Eurobank
 • Με πάγια εντολή χρέωσης της χρεωστικής / πιστωτικής μου κάρτας(Visa, Mastercard, Maestro), οποιασδήποτε τράπεζας
 • Ηλεκτρονικά μέσω e - Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Τηλεφωνικά μέσω Europhone Banking της Eurobank εφόσον είμαι χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας
 • Με χρέωση της πιστωτικής μου κάρτας μέσω της υπηρεσίας Live Pay της Eurobank
 • Με ταχυπληρωμή μέσω ΕΛΤΑ

Η καταβολή του ασφαλίστρου μπορεί να γίνεται:

 • κάθε 3 μήνες (για ελάχιστο ποσό δόσης 40 ευρώ)
 • κάθε 6 μήνες (για ελάχιστο ποσό δόσης 40 ευρώ)
 • κάθε 12 μήνες (για ελάχιστο ποσό 50 ευρώ)

Τα προγράμματα της Eurolife ERB συμμετέχουν στην Επιστροφή.

Εφόσον επιλέξω να εξοφλήσω τα ασφάλιστρά μου με πάγια εντολή πληρωμής τους μέσω της πιστωτικής μου κάρτας, που συμμετέχει στο πρόγραμμα Επιστροφή, κερδίζω:

Τι πρέπει να κάνω

Να βρω ασφαλιστικό συνεργάτη εδώ

Να καλέσω στο 210 9303800 (χρέωση αστικής κλήσης)

Η κάλυψη παρέχεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος

Εργαλεία


 
Άλλα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι