Eurolife ERB Logo

Αρνητικά σχόλια και παρατηρήσεις

Σκοπός μας στη Eurolife ERB Ασφαλιστική είναι να σας παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Γι’ αυτό λειτουργούμε υπεύθυνα και επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε άμεσα όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει προς εσάς, τους πελάτες και τους ασφαλισμένους μας.

Ωστόσο, στη συνεργασία μας κάποια στοιχεία είναι πιθανό να σας δυσαρέστησαν ή να εκτιμήσατε ότι χρειάζονται βελτίωση. Θα χαρούμε να τα μοιραστείτε μαζί μας. Έτσι με τον τρόπο αυτό μας βοηθάτε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε τη μεταξύ μας σχέση.

Για το σκοπό αυτό στη Eurolife ERB Ασφαλιστική εφαρμόζουμε συγκεκριμένη Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων, που βασίζεται στις αρχές της Πολιτικής μας:

Εύκολη πρόσβαση

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να υποβάλλετε το παράπονό σας με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

 • Μέσω e-mail στο complaints@eurolife.gr
 • Γραπτά, συμπληρώνοντας τη Φόρμα Υποβολής Παραπόνων την οποία μπορείτε να στείλετε ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση Σχέσεων Πελατών, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 33-35 & Κοραή 6-10, 10564 Αθήνα ή  με φαξ στο +30 210 9303 689.

Επικεφαλής της λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων έχει οριστεί ο κ. Ματσιούλας Σωτήρης (Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εργασιών & Εξυπηρέτησης) smatsioulas@eurolife.gr.

Ταχεία αντιμετώπιση
Σας στέλνουμε την έγγραφη απάντησή μας το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός χρονικού διαστήματος που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με αρ. 3/8.1.2013, δεν θα υπερβαίνει τις 50 ημερολογιακές ημέρες.
Στόχος μας είναι να μην υπερβαίνουμε τις 30 ημερολογιακές ημέρες.

 

Αντικειμενικότητα
Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική διαχείριση όλων των παραπόνων με αντικειμενικό, δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο. Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα την καλή πίστη ανάμεσα σε εσάς κι εμάς.

 

Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και πρακτικές μας
Γνωστοποιούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα παράπονα των πελατών μας σε όλους τους υπαλλήλους της Eurolife, είτε εμπλέκονται στη διαδικασία επίλυσης-απάντησης είτε όχι. Έτσι, κατά την διαχείριση κάθε παραπόνου δημιουργούμε εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να ξανασυμβεί το ίδιο στο μέλλον.

 

Συνεχής βελτίωση
Επανεξετάζουμε τη διαδικασία διαχείρισης των παραπόνων σε τακτά διαστήματα κι αν χρειαστεί την αναθεωρούμε. Χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματα που εξάγουμε για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με στόχο πάντοτε την ικανοποίησή σας.

 

Διαδικασία Διαχείρισης Αιτιάσεων

Μόλις λάβουμε το  παράπονό σας,  το καταχωρίζουμε αμέσως σε μια Ειδική Εφαρμογή που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό. Αυτό μας επιτρέπει να εξετάζουμε λεπτομερώς τα στοιχεία που μας αναφέρετε.


Παράλληλα, λαμβάνετε από εμάς μια επιστολή που αποδεικνύει ότι λάβαμε το παράπονό σας. Επιπλέον, σας ενημερώνει για:

 • Τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε κατά την εξέτασή του.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμόδιου στελέχους μας, στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, καθώς και για να λαμβάνετε ενημέρωση για την πορεία της εξέτασης της υπόθεσής σας.

Σε περίπτωση που η απάντησή μας δεν σας ικανοποιήσει, η επιστολή μας σας υποδεικνύει επίσης τις αρχές που μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματός σας.

Ενδεικτικά:

 • Στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3297/2004 η αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής γι’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης  Σημείωση

  Η ενεργοποίηση του μηχανισμού εξέτασης του παραπόνου σας από εμάς, καθώς και η τυχόν προσφυγή σας σε κάποια από τις παραπάνω αναφερόμενες Αρχές δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.


  fill in online form

  download complaints form

Εργαλεία


 
Άλλα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι